Jäsenyys

Esittelyssä yhdistyksen jäsenet sekä tietoa jäsenyydesta, jäsenmaksuista ja jäseneksi hakeutumisesta.

Jäsenyys

Liity jäseneksi

Tervetuloa osaksi musiikkialan verkostoa! LiveFIN ry kokoaa yhteen elävän populaarimusiikkialan toimijat, niin festivaalit, venuet kuin musiikkitapahtumajärjestäjät. Yhdistys pyrkii konkreettisesti auttamaan toimijoita, kehittämään alaa ja ajamaan alan yhteisiä asioita ja etuja. LiveFIN ry:n toiminta on ammattimaista, vaikuttavaa ja helposti lähestyttävää ilman turhaa byrokratiaa. Hyvinvoiva ala tarvitsee yhteistyötä ja yhteistä ääntä; jokaista tarvitaan!

Jäseneksi voit hakea avoimella hakemuksella, joka tulee toimittaa toiminnanjohtajalle osoitteeseen salla@livefin.fi. Tarvittavat tiedot ja hakemuspohjan saat samaisesta osoitteesta.

Jäsenet

Jäsenedut

Sisäinen tiedotus

Jäsen saa noin 2-4 kertaa kuussa jäsentiedotteen ja jäsenille välitetään myös muuta relevanttia alaan liittyvää tietoa tarpeen mukaan. Jäsenille on oma suljettu Facebook kanava epävirallisempaa viestimistä varten.

Ulkoinen viestintä

Yhdistyksellä on Internet -sivut sekä sosiaalisen median kanavat ja postituslistat käytössään. Yhdistys tiedottaa toiminnasta ja alasta ulospäin sisarjärjestöille, päättäjätahoille ja mediaan. Yhdistys tekee vaikutusviestintää, kuten kannanottoja ja vastineita sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista tarvittavia tahoja.

Alan kotimainen verkosto

Jäsen on osa valtakunnallista samankaltaisten toimijoiden verkostoa. Verkoston kautta jaetaan tietoa, keskustellaan alan ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä sekä opitaan toinen toisilta. Verkosto kautta populaarimusiikin sektori on myös osa muuta valtakunnallista musiikkialan järjestökenttää.

Tapaamiset ja koulutus

Yhdistys järjestää jäsenistölle yhteisiä tapaamisia, seminaareja ja alan ajankohtaista koulutusta. Tapaamiset ovat ohjattuja ja osa epämuodollisempia keskustelutilaisuuksia. Näiden lisäksi yhdistyks kokoaa jäsenet yhteen syys- ja kevätkokouksiin.

Kansainvälisyys

LiveFIN ry:n jäsenenä jäsenet ovat osa Euroopan laajuista verkostoa. LiveFIN ry on elävän musiikin sektorin Euroopan kattojärjestö Live DMA:n jäsen. Live DMA on alamme ääni Euroopan komissiossa, se edustaa livekentän asioita, kerää tietoa ja kehittää alaa niin Euoopan laajuisesti kuin maakohtaisesti. Live DMA järjestää koulutusta, tapaamisia ja workshoppeja, jotka ovat avoimia jäsenistölle. LiveFIN ry pyrkii tämän lisäksi tehostamaan plan Pohjoismaista yhteistyötä sekä kytköksiä Baltiaan ja Venäjälle. Kansainvälisyysasioiden tavoitteena on edistää jäsenten yhteistyömahdollisuuksia ja lisätä niiden tunnettuutta ja näkyvyyttä kotimaan ulkopuolella.

Edustus ja edunvalvonta

LiveFIN ry edustaa populaari musiikkialaa, tapahtumia ja niiden järjestäjiä erilaisissa elimissä ja toimikunnissa. LiveFIN ry on muun muassa Suomen Musiikkineuvoston, MaRa:n ja Live DMA:n jäsen. LiveFIN pyrkii ottamaan kantaa lausunnoin ja kannanotoin alaan liittyvään lainsäädäntöön sekä suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Tilastointi ja tiedonkeruu

Yhdistys kerää säännöllisesti alasta tietoa. Tietoa kerätään valtakunnallisesti sekä Euroopan tasolla. Tiedon avulla pyritään vaikuttamaan päättäjiin ja näin kehittämään alaa.

Alan kehittäminen

Alaa kehitetään monella tasolla. koulutus, tukimallit, kouluyhteistyö, opinnäytetyöt

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu kaudeksi 15.2. – 31.12.2018

Maksuluokat Vuosittainen liikevaihto Vuosihinta
Luokka A 0 – 99 000 € 150 €
Luokka B 100 000 – 500 000 € 333 €
Luokka C 500 000 – 1,9 milj. € 555 €
Luokka D 2 milj. – 5 milj. € 777 €
Luokka E 5 milj. € – 999 €
Kannatusjäsen 666 €

Jäsenhinnat vuodelle 2019 vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksessa syksyllä 2018.