Tietopankki

Linkkejä tiedon lähteille, kuten tutkimuksiin, artikkeleihin ja muihin julkaisuihin. Vinkkejä eri rahoituskanaviin.

Tietopankki

Tutkimuksia ja tietoa

Kulttuuripolitiikka

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025

Festivaalien ja tapahtumien edistäminen valtion kulttuuripolitiikassa

Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmän uudistustyön ensimmäinen vaiheTeesit ja rahoituksen periaatteet.

Suomen musiikkipoliittinen ohjelma (Finnish Music Council)

Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus (VOS)

Festivaalit

Eurooppalaisia festivaalistrategioita ja -avustusohjelmia

Festivaalien käyntimäärät 2017

Tapahtuma- ja festivaaliklusterin laskennallinen aluevaikutusmalli

Toimialabarometri 2017Festivaalien nykytilanne ja tulevaisuus festivaalijärjestäjien näkökulmasta

Venuet

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehankeVAKAn loppuraportti

Suomen rock-klubien liitto ry:n tunnuslukuja 2014 – Katsaus elävän musiikin vapaaseen kenttään rock-klubien näkökulmasta

Musiikkiala

Helsinki Festival Forum – Festivaalitutkimus

Music Finland – Tietoa ja tutkimuksia suomalaisesta musiikkialasta ja musiikin viennistä

Teosto – Tutkimus

Turvallisuus

Turvallisuusohjeita tapahtumajärjestäjille – Tukes

Muut

Rockdata

Pirfest ry:n tutkimuksia

Arts Equal – hanke

Kansainvälistä

European Agenda for Music

The Survey – Facts & figures of music venues in Europe

Synchblog provide insight into the world of sync licensing and the music business in general.

Rahoituskanavia

Jokaisen tapahtuman ja toimijan rahoitus muodostuu eri tulolähteistä, näitä voivat olla muun muassa avustukset, apurahat, lipunmyynti ja yritysyhteistyö. Tähän alle on koottu ideoita ja tietoa, mistä avustuksia voi hakea.

Opetus- ja kultuuriministeriön avustukset

Taiteen edistamiskeskus (TAIKE)

Säätiöpalvelu

Musiikin edistämissäätiö

Aluehallintovirasto

ELY-keskus

Kunnat

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kaupunkien kulttuuripalvelut (Tutustu oman kuntasi kulttuuripalveluihin)

Puuttuuko listasta linkki?

Ota yhteyttä Sallaan, salla@livefin.fi