Toiminta

Tietoa edustuksista, hankkeista, projekteista ja muista konkreettisista yhdistyksen toimista

Toiminta

Edustukset

LiveFIN ry on jäsenenä tai edustettuna seuraavissa tahoissa:

Suomen Musiikkineuvosto

Suomen musiikkineuvosto (Finnish Music Council) on yhdistys, joka kattaa lähes koko suomalaisen musiikin kentän. Sen jäsenorganisaatiot toimivat musiikin joka saralla ammattimaisen ja harrastustoiminnan sekä musiikkikoulutuksen parissa. FMC:n tavoitteena on toimia suomalaisten musiikkiyhteisöjen yhdyssiteenä.
http://musiccouncil.fi/

Live DMA

Live DMA on euroopanlaajuinen musiikkivenueiden ja festivaalien verkosto ja kattojärjestö. Organisaatio on EU komission rahoittama toimija, joka tuo esille populaarimusiikkia osana taiteen ja kulttuurin kenttää, parantaa toimintaedellytyksiä niin Euroopan tasolla kuin paikallisesti, kokoaa toimijat yhteen ja vahvistaa heidän osaamistaan sekä on mukana lainsäädännössä.
https://www.live-dma.eu/

Arkadia-seura

Arkadia-seuran tarkoituksena on luoda edellytyksiä kansanedustajien ja kulttuurielämän edustajien väliselle yhteydenpidolle sekä edistää maamme kulttuurioloja, kulttuuripoliittista keskustelua ja jäsenkunnan laaja-alaista kulttuurin tuntemusta.
https://www.facebook.com/arkadiaseura/

Hankkeet & projektit

Yhdenvertainen Musiikkiala

Suomalaiset musiikkialan toimijat ovat koonneet kuusi teesiä tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi toimialalla. Teeseillä pyritään kehittämään toimialan yhteistä, tasa-arvoista tulevaisuutta. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot sitoutuvat tekemään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä noudattamaan sitä. Allekirjoittaneet sitoutuvat edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta aktiivisesti viestinnässä, rekrytoinnissa ja palkkauksessa, hallinnossa ja johdossa sekä taiteellisessa päätöksenteossa.
https://www.yhdenvertainenmusiikkiala.com/

TMW

Tallinn Music Week yhteistyö. Verkostotapaaminen Creative Impact Conferense -tilaisuudessa huhtikuussa 2018. Lisätietoja Tapahtumat -välilehdellä.

MES

LiveFIN ry on neuvottelemassa Musiikin Edistämissäätiön kanssa uudesta elävän musiikin tukimallista. Tiedotamme aiheesta lisää, kun työ etenee.

Svensk kommunikations netvärk

LiveFIN ry toteuttaa vuoden 2018 aikana hankkeen, jossa pyrkii lisäämään tietoisuutta yhdistyksestä sekä elävän musiikin kentästä ruotsinkielisessä Suomessa ja ruotsinkielisten keskuudessa. Pyrkimyksenä on lisätä yhteistyötä ja luoda uusia yhteistyön malleja eri toimijoiden ja alueiden kesken. Hanketta tukee Svenska Kulturfond.

Bassoradion Nost€

Bassoradio jakaa osuuden mainostuloistaan suomalaisen kulttuurin edistämiseen.

NOST€ on tapa hakea luovien alojen rahoitusta ja kulttuurisponsorointia. LiveFIN on mukana tuomaroimassa ja viemässä Nost€:en viestiä eteenpäin livemusiikin järjestäjäkentällä.
http://www.basso.fi/noste/