Jäsenyys

Esittelyssä yhdistyksen jäsenet sekä tietoa jäsenyydestä, jäsenmaksuista ja jäseneksi hakeutumisesta.

Jäsenyys

Edunvalvontaa kuuluvalla äänellä – LIITY JÄSENEKSI!

Tervetuloa osaksi musiikkialan verkostoa! LiveFIN ry on elävän musiikin yksityissektorin edunvalvoja, joka kokoaa yhteen elävän musiikin tapahtumatoimijat, kuten festivaalit, klubit, konserttisalit, kulttuuritalot, musiikkitapahtumajärjestäjät sekä livemusiikin välittäjäportaan: agentit ja managerit. 

Hyvinvoiva ala tarvitsee yhteistyötä ja yhteistä ääntä – jokaista tarvitaan. Tällä lomakkeella voit hakea LiveFIN ry:n jäseneksi.

Jäsenmaksut kaudelle 1.1.-31.12.2024

MaksuluokatVuosittainen liikevaihtoVuosihinta
Luokka A0 – 99 000 €180 €
Luokka B100 000 – 500 000 €400 €
Luokka C500 000 – 1,9 milj. €666 €
Luokka D2 milj. – 5 milj. €900 €
Luokka E5 milj. € –1 200 €
Kannatusjäsen666 €

Hae jäseneksi täyttämällä oheinen lomake. Hallitus vahvistaa jäsenyyden kokouksessaan, minkä jälkeen hakijan yhteyshenkilöön ollaan yhteydessä.

Jäsenedut

Jäsentiedotus

Jäsen saa ajankohtaisia asioita käsittelevän uutiskirjeen sähköpostitse noin kerran kuussa, ja jäsenille välitetään myös muuta tärkeää alaan liittyvää tietoa tarpeen mukaan. Jäsenille on myös oma suljettu Facebook-ryhmä jäsenviestintää varten.

Elävän musiikin verkosto

Jäsen on osa valtakunnallista elävän musiikin toimijoiden verkostoa. Verkoston kautta jaetaan tietoa, keskustellaan alan ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä sekä saadaan ja annetaan vertaistukea. Verkoston kautta jäsenet ja koko elävän musiikin vapaa kenttä on myös osa muuta valtakunnallista järjestökenttää.

Tapaamiset ja koulutukset

Yhdistys järjestää jäsenistölle yhteisiä tapaamisia, seminaareja ja koulutusta. Tapaamiset ovat paitsi virallisia kokouksia, työryhmätoimintaa ja ohjattuja koulutuksia, joskus myös epämuodollisempiakin keskustelutilaisuuksia sekä muita jäsenkokoontumisia. Näiden lisäksi yhdistys kokoaa jäsenet yhteen sääntömääräisiin syys- ja kevätkokouksiin.

Tutkimus, tilastointi ja tiedonkeruu

LiveFIN tekee säännöllistä tutkimusta jäsenistöstään ja koko kotimaisesta elävän musiikin vapaasta kentästä. Festivaalien ja venueiden toimialatutkimukset keräävät vuosittain yhteen toimialan tunnuslukuja: kävijämääriä, tietoa liikevaihdosta ja työllistämisvaikutuksesta, esiintyjämääriä jne. Festivaalien ja venueiden yleisöbarometrit tutkivat yleisöjen näkemyksiä elävän musiikin tapahtumista. Yleisbarometritutkimukset toistuvat kahden vuoden välein.

Vaikuttamistyö ja edunvalvonta

LiveFINin edunvalvontatyössä on alueellinen, valtakunnallinen, pohjoismainen sekä kansainvälinen taso. Yhdistys tuottaa taustatietoa elävän musiikin alasta kulttuuri- ja elinkeinopoliittisen päätöksenteon tueksi. Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä muiden merkittävien musiikki-, kulttuuri-, ja tapahtuma-alan organisaatioiden kanssa sekä ylläpitää julkista keskustelua.

LiveFIN edustaa elävän musiikin yksityissektoria, musiikkitapahtumia ja niiden järjestäjiä erilaisissa järjestöissä ja toimikunnissa. LiveFIN on Tapahtumateollisuus ry:n, kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n, Suomen Musiikkineuvoston sekä Euroopan livemusiikkialan kattojärjestö Live DMA:n jäsen.

Kansainvälisyys

LiveFINin jäsenet ovat osa Euroopan laajuista elävän musiikin verkostoa. LiveFIN on elävän musiikin sektorin Euroopan kattojärjestö Live DMA:n jäsen. Live DMA on elävän musiikin ääni Euroopan komissiossa. Se kerää tietoa sekä kehittää alaa Euroopan tasolla. Live DMA järjestää koulutuksia, tapaamisia ja työpajoja, jotka ovat avoimia jäsenistölle. LiveFIN osallistuu tämän lisäksi pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä pyrkii pitämään aktiivisesti yhteyttä Baltian maihin. Kansainvälisyysasioiden tavoitteena on edistää jäsenten yhteistyömahdollisuuksia sekä lisätä niiden tunnettuutta ja näkyvyyttä kotimaan ulkopuolella.

Jäsenet