Jäsenyys

Esittelyssä yhdistyksen jäsenet sekä tietoa jäsenyydestä, jäsenmaksuista ja jäseneksi hakeutumisesta.

Jäsenyys

Liity jäseneksi

Tervetuloa osaksi musiikkialan verkostoa! LiveFIN ry kokoaa yhteen elävän populaarimusiikkialan toimijat, kuten festivaalit, venuet ja musiikkitapahtumajärjestäjät. Yhdistys pyrkii konkreettisesti auttamaan toimijoita, kehittämään alaa ja ajamaan alan yhteisiä asioita ja etuja. LiveFIN ry:n toiminta on ammattimaista, vaikuttavaa ja helposti lähestyttävää ilman turhaa byrokratiaa. Hyvinvoiva ala tarvitsee yhteistyötä ja yhteistä ääntä – jokaista tarvitaan.

Hae jäseneksi sivun alaosasta löytyvällä lomakkeella!

Jäsenet

Jäsenedut

Sisäinen tiedotus

Jäsen saa noin 1-4 kertaa kuussa uutiskirjeen sähköpostitse ja jäsenille välitetään myös muuta relevanttia alaan liittyvää tietoa tarpeen mukaan. Jäsenille on oma suljettu Facebook-ryhmä jäsenten välistä viestimistä varten.

ja jäsenille välitetään myös muuta relevanttia alaan liittyvää tietoa tarpeen mukaan. Jäsenille on oma suljettu Facebook-ryhmä jäsenten välistä viestimistä varten.

Ulkoinen viestintä

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja alasta ulospäin sisarjärjestöille, päättäjätahoille ja mediaan. LiveFIN ry:n web-sivut, sosiaalisen median kanavat ja jakelulistat tukevat yhdistyksen viestintää. Yhdistys tekee vaikuttajaviestintää, kuten kannanottoja ja vastineita, sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Alan kotimainen verkosto

Jäsen on osa valtakunnallista samankaltaisten livealan toimijoiden verkostoa. Verkoston kautta jaetaan tietoa, keskustellaan alan ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä sekä opitaan toinen toisilta. Verkoston kautta populaarimusiikin sektori on myös osa muuta valtakunnallista musiikkialan järjestökenttää.

Tapaamiset ja koulutus

Yhdistys järjestää jäsenistölle yhteisiä tapaamisia, seminaareja ja alan ajankohtaista koulutusta. Tapaamiset ovat ohjattuja ja osa epämuodollisempia keskustelutilaisuuksia. Näiden lisäksi yhdistyks kokoaa jäsenet yhteen syys- ja kevätkokouksiin.

Edustus ja edunvalvonta

LiveFIN ry edustaa populaarimusiikkialaa, tapahtumia ja niiden järjestäjiä erilaisissa elimissä ja toimikunnissa. LiveFIN ry on muun muassa Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n, Suomen Musiikkineuvoston sekä Euroopan livemusiikkialan kattojärjestö ja verkosto Live DMA:n jäsen. LiveFIN pyrkii ottamaan kantaa lausunnoin ja kannanotoin alaan liittyvään lainsäädäntöön sekä suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Kansainvälisyys

LiveFIN ry:n jäsenenä jäsenet ovat osa Euroopan laajuista verkostoa. LiveFIN ry on elävän musiikin sektorin Euroopan kattojärjestö Live DMA:n jäsen. Live DMA on alamme ääni Euroopan komissiossa, se edustaa livekentän asioita, kerää tietoa ja kehittää alaa niin Euoopan laajuisesti kuin maakohtaisesti. Live DMA järjestää koulutusta, tapaamisia ja workshoppeja, jotka ovat avoimia jäsenistölle. LiveFIN ry pyrkii tämän lisäksi tehostamaan pohjoismaista yhteistyötä sekä kytköksiä Baltiaan ja Venäjälle. Kansainvälisyysasioiden tavoitteena on edistää jäsenten yhteistyömahdollisuuksia sekä lisätä niiden tunnettuutta ja näkyvyyttä kotimaan ulkopuolella.

Tilastointi ja tiedonkeruu – alan kehittäminen yhdessä!

Yhdistys kerää säännöllisesti ja kattavasti alasta tietoa. Tietoa kerätään valtakunnallisesti ja Euroopan tasolla. Tiedon avulla pyritään vaikuttamaan päättäjiin ja näin kehittämään alaa. Jäsenten koulutus, uusien tukimallien esittäminen päättäjätahoille, oppilaitosyhteistyö sekä opinnäyteyhteistyö tukevat alan kehittymistä.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu kaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2020

MaksuluokatVuosittainen liikevaihtoVuosihinta
Luokka A0 – 99 000 €150 €
Luokka B100 000 – 500 000 €333 €
Luokka C500 000 – 1,9 milj. €555 €
Luokka D2 milj. – 5 milj. €777 €
Luokka E5 milj. € –999 €
Kannatusjäsen666 €

Hae jäseneksi!