Konstnärer som får honorar kan ansöka om att bli momsskyldiga

Vid ingången av april träder i kraft en lagändring som gör det möjligt för utövande konstnärer, andra offentligt uppträdande personer och idrottsmän att ansöka om att bli momsskyldiga för sina honorar. Också artistförmedlingar kan ansöka om att bli momsskyldiga för sådana ersättningar som fås av försäljning av framträdanden som överlåts till arrangören av ett evenemang. Den som är införd i momsregistret kan dra av momsen som ingår i anskaffningarna.

Ändringen av mervärdesskattelagen gör det möjligt för utövande konstnärer, andra offentligt uppträdande personer och idrottsmän samt de som säljer deras framträdanden att ansöka om momsskyldighet i fråga om honorar och sådana ersättningar som fås av försäljning av framträdanden som överlåts till arrangören av ett evenemang. Syftet med ändringen är att förbättra utövande konstnärers, andra uppträdande personers och artistförmedlingars förutsättningar för rörelseverksamhet.

På honorar till utövande konstnärer eller andra offentligt uppträdande och idrottsmän samt på sådana ersättningar som fås av försäljning av framträdanden då avsikten är att framträdandet ska överlåtas till arrangören av ett evenemang ska i skatt betalas 10 procent av skattegrunden. Honorar eller ersättningar kan behandlas som momspliktiga endast om man har ansökt om momsskyldighet.

Skatteförvaltningens meddelande