Kysely elävän musiikin tapahtumajärjestäjien työhyvinvoinnista

LiveFIN ry:n tilaama opinnäytetyö tutkii elävän musiikin tapahtumajärjestäjien työhyvinvointia. Tutkimuksen keskiössä on työhyvinvointikysely, joka kartoittaa, miten kotimaiset elävän musiikin tapahtumajärjestäjät työssään voivat.

Vaikka elävän musiikin tapahtumajärjestäjien kahvipöytäkeskusteluissa työssä jaksaminen ja kiireen diskurssi ovat usein läsnä, tutkittua tietoa juuri musiikkialan ja tapahtumajärjestäjien työhyvinvoinnista on vähän. 

Työhyvinvointiyselyn tulokset käydään läpi MARS -tapahtumassa Seinäjoella ensi helmikuussa (www.marsfestivaali.fi). Tulokset julkaistaan paneelikeskustelussa, jossa elävän musiikin ammattilaisista koostuva asiantuntijatiimi käy läpi kyselyn vastauksia ja antaa kehitysehdotuksia, kuinka alan työnhyvinvointia voidaan jatkossa parantaa entisestään.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia. 
Linkki kyselyyn: https://forms.gle/nBy1efQ3gH72Q1Hn9