LiveFIN rf – Intressebevakning genom en röst som hörs!

Intressebevakning genom en röst som hörs

LiveFIN rf är en samhällelig intresseorganisation för musikevenemang och deras aktörer. Medlemmarna består av venues, festivaler och olika evenemangsarrangörer.

Föreningen ser till att bevaka musikevenemangs och arrangörers intressen och att utveckla branschen på samma som LiveFIN rf ger en röst till livemusik branschens aktörer.

 

Intresserad av medlemskap?

Tilläggsinformation hittas längst ner på sidan eller genom att klicka på Medlemskap högst uppe på sidan.

 

Välkommen! Bli en del av musikbranschens nätverk

LiveFIN rf samlar ihop populärmusik branschens aktörer d.v.s festivaler, venues och andra musikevenemangsarrangörer. Målet är ett konkret kunna hjälpa aktörerna och att utveckla branschen samt att föra vidare viktiga beslut och diskussioner. LiveFIN rf:s verksamhet är professionell, lätt åtkomlig och icke byråkratisk.

För att branschen ska må bra behövs det samarbete och en gemensam röst: alla behövs!