TOIMIALAKYSELY VUODESTA 2018


Hei elävän musiikin tapahtumatoimija!

LiveFIN ry kerää tietoa elävän musiikin tapahtuma-alasta ensi kertaa laajalla otannalla. Mukana ovat klubit, festivaalit, ohjelmatoimistot ja muusikot. Vapaa kenttä ja live on kasvattanut asemaansa kulttuurisena ja liiketaloudellisena toimijana sekä kasvavana työllistäjänä. Tietoa alamme suuruusluokasta on ollut kuitenkin vaikea hahmottaa, sillä yhteismitallista tietoa ei olla kerätty säännöllisesti koko sektorilta aiemmin. Kerättävä  tieto auttaa osoittamaan alamme merkitystä päättäjille ja on tärkeä työkalu edunvalvonnassa ja vaikutustyössä. 

Lopussa olevan linkin takaa aukeavan lomakkeen kautta keräämme tietoa vuodesta 2018. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Koottavasta ja julkaistavasta aineistoista EI pystytä erittelemään vastaajia vaan julkaisut antavat kuvaa alastamme yleisesti.

Venueilta kerättävää tietoa välitetään live-alan Euroopan kattojärjestön Live DMA:n käyttöön, joka kokoaa euroopanlaajuista dataa alastamme. Myöskään Live DMA:n julkaisuista ei pystytä erittelemään vastaajia vaan se pyrkii esittämään maiden välisiä eroja, yhtäläisyyksiä sekä alamme kehityksen trendejä. Voit siis vastata turvallisin mielin!

Tähän tärkeään tiedonkeruu työhön toivomme vastaustasi 21.6. mennessä!

KYSELYYN:
https://link.webropolsurveys.com/S/26FA931B44B8D366

Lisätietoja:

Salla Vallius, toiminnanjohtaja
salla@livefin.fi, 0401739987
LiveFIN ry – www.livefin.fi

Maarit Kinnunen, tutkija
maarkinn@ulapland.fi