Toiminta

Tietoa edustuksista, hankkeista, projekteista ja muista konkreettisista yhdistyksen toimista

Toiminta

Edustukset

LiveFIN ry on jäsenenä tai edustettuna seuraavissa tahoissa:

Suomen Musiikkineuvosto

Suomen musiikkineuvosto (Finnish Music Council) on yhdistys, joka kattaa lähes koko suomalaisen musiikin kentän. Sen jäsenorganisaatiot toimivat musiikin joka saralla ammattimaisen ja harrastustoiminnan sekä musiikkikoulutuksen parissa. FMC:n tavoitteena on toimia suomalaisten musiikkiyhteisöjen yhdyssiteenä.
http://musiccouncil.fi/

Live DMA

Live DMA on euroopanlaajuinen musiikkivenueiden ja festivaalien verkosto ja kattojärjestö. Organisaatio on EU komission rahoittama toimija, joka tuo esille populaarimusiikkia osana taiteen ja kulttuurin kenttää, parantaa toimintaedellytyksiä niin Euroopan tasolla kuin paikallisesti, kokoaa toimijat yhteen ja vahvistaa heidän osaamistaan sekä on mukana lainsäädännössä.
https://www.live-dma.eu/

Arkadia-seura

Arkadia-seuran tarkoituksena on luoda edellytyksiä kansanedustajien ja kulttuurielämän edustajien väliselle yhteydenpidolle sekä edistää maamme kulttuurioloja, kulttuuripoliittista keskustelua ja jäsenkunnan laaja-alaista kulttuurin tuntemusta.
https://www.facebook.com/arkadiaseura/

Hankkeet & projektit

Yhdenvertainen Musiikkiala

Suomalaiset musiikkialan toimijat ovat koonneet kuusi teesiä tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi toimialalla. Teeseillä pyritään kehittämään toimialan yhteistä, tasa-arvoista tulevaisuutta. Mukana olevat yritykset ja organisaatiot sitoutuvat tekemään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä noudattamaan sitä. Allekirjoittaneet sitoutuvat edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta aktiivisesti viestinnässä, rekrytoinnissa ja palkkauksessa, hallinnossa ja johdossa sekä taiteellisessa päätöksenteossa.
https://www.yhdenvertainenmusiikkiala.com/

Open Club Day 2019

LiveFIN ry on mukana koordinoimassa euroopanlaajuista avoimien ovien päivää.

Tempauksessa mukana olevat klubit ja keikkapaikat ympäri Euroopan avaavat ovensa yleisölle päivänvalossa esitellääkseen mitä kulissien takana tapahtuu. Open Club Day antaa mahdollisuuden tapahtumapaikoille raottaa verhoja ja päästää valokeilaan heidät, jotka työllään tekevät jokaisesta keikasta ikimuistoisen.

Teemapäivän tavoitteena on esitellä klubeja ja keikkapaikkoja kulttuurisina, taloudellisina sekä sosiaalisina toimijoina ja nostaa niiden arvostusta yleisön ja yhteiskunnan silmissä. Samalla se pyrkii rikkomaan ennakkoluuloja ja vääriä uskomuksia, joita keikkapaikkoihin on menneisyydessä saatettu liittää.

Kävijöille päivä tarjoaa paikasta riippuen mahdollisuuden muun muassa opastettuihin kierroksiin, erilaisiin aktiviteetteihin lapsille ja perheille sekä monenlaisia workshoppeja. Ohjelma kokonaisuudessaa julkaistaan tammikuussa 2019.

www.openclubday.com

Lisätietoja osallistumisesta:
salla@livefin.fi

Svensk kommunikations nätverk

LiveFIN ry toteuttaa vuoden 2018 aikana hankkeen, jossa pyrkii lisäämään tietoisuutta yhdistyksestä sekä elävän musiikin kentästä ruotsinkielisessä Suomessa ja ruotsinkielisten keskuudessa. Pyrkimyksenä on lisätä yhteistyötä ja luoda uusia yhteistyön malleja eri toimijoiden ja alueiden kesken. Hanketta tukee Svenska Kulturfonden.

 

 

Bassoradion Nost€

Bassoradio jakaa osuuden mainostuloistaan suomalaisen kulttuurin edistämiseen.

LiveFIN ry starttaa yhteistyönsä Bassoradion NOST€ -kampanjan kanssa ensi vuoden puolella jossa keskitytään kotimaisen elävän musiikin ja esittävän taiteen tukemiseen. Kampanja mahdollistaa NOST€-tuellaan sekä esiintymispalkkiot maksettavaksi, että yhteistyövenueille ja tapahtumille raikasta kotimaista musiikkia ja muuta esittävää taidetta, esim. festivaalien alueohjelmaa.

NOST€ on tapa hakea luovien alojen rahoitusta ja kulttuurisponsorointia. LiveFIN ry on mukana tuomaroimassa ja viemässä Nost€:en viestiä eteenpäin livemusiikin järjestäjäkentällä.
http://www.basso.fi/noste/