Tekijä: LiveFIN

Tallinn Music Week 27.-20.8.2020, Tallinna

TMW tarjoaa sekä inspiraatiota että käytännön työkaluja musiikkialan ammattilaisille, artisteille, yrittäjille sekä päättäjille. TMW 2020 panostaa tulevaisuuteen muotoillen siitä yhdenvertaisemman, tasapainoisemman sekä innovatiivisemman seuraavin aihein:

  • Musiikkiala 2.0
  • Naapurit (sektorit, maat, alueet, mantereet, identiteetit ja arvot)
  • Kestävä kehitys: psyykkinen hyvinvointi, yhdenvertaisuus, ilmaston muutoksn haasteet.

Konferenssin lokaationa toimii Estonian Academy of Arts (EKA).

LiveFIN ry:n jäsenille etu TMW:lle!
Kysy lisää salla@livefin.fi

Lisätietoja: https://tmw.ee/conference/

Kysely elävän musiikin tapahtumajärjestäjien työhyvinvoinnista

LiveFIN ry:n tilaama opinnäytetyö tutkii elävän musiikin tapahtumajärjestäjien työhyvinvointia. Tutkimuksen keskiössä on työhyvinvointikysely, joka kartoittaa, miten kotimaiset elävän musiikin tapahtumajärjestäjät työssään voivat.

Vaikka elävän musiikin tapahtumajärjestäjien kahvipöytäkeskusteluissa työssä jaksaminen ja kiireen diskurssi ovat usein läsnä, tutkittua tietoa juuri musiikkialan ja tapahtumajärjestäjien työhyvinvoinnista on vähän. 

Työhyvinvointiyselyn tulokset käydään läpi MARS -tapahtumassa Seinäjoella ensi helmikuussa (www.marsfestivaali.fi). Tulokset julkaistaan paneelikeskustelussa, jossa elävän musiikin ammattilaisista koostuva asiantuntijatiimi käy läpi kyselyn vastauksia ja antaa kehitysehdotuksia, kuinka alan työnhyvinvointia voidaan jatkossa parantaa entisestään.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia. 
Linkki kyselyyn: https://forms.gle/nBy1efQ3gH72Q1Hn9

Juurista latvoille -hanke avasi nuorten elävän musiikin kyselyn

Juurista latvoille -hanke on julkaissut 15-18 -vuotiaille suunnatun elävän musiikin kyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää muun muassa miksi ja kuinka paljon nuoret kuluttavat elävää musiikkia sekä kuinka konsertteja tulisi tulevaisuudessa järjestää. Kysely on auki marraskuun ja siihen toivotaan vastauksia ympäri Suomen kaikenlaisilta nuorilta. Ruotsinkielinen versio kyselystä julkaistaan viikolla 46. Kyselyä saa jakaa vapaasti!

Vastanneiden kesken jaossa on 10 kpl lippulahjakortteja itselle ja ystävälle (2 x 25€).

Linkki kyselyyn: http://bit.ly/2r1Rhop

Musiikki ei ole melua! Parempaa kaupunkipolitiikkaa elävän musiikin näkökulmasta.

Euroopan elävän musiikin yhdistysten verkosto Live DMA on julkaissut yhteistyössä elävän musiikin toimijoiden kanssa laaditun lausunnon melulainsäädäntöön ja parempaan kaupunkipolitiikkaan liittyen, missä asiaa tarkastellaan elävän musiikin näkökulmasta.

Kaiken tulevan meluhaittasääntelyn tulee turvata kulttuurinen oikeus elävään musiikkiin ja taiteelliseen vapauteen.

Musiikki, sisältäen kaikki sen alalajit, muodostaa suuren osan kulttuuriamme ja täten ihmisoikeuksia. Live DMA toteaa yksiselitteisesti, että musiikki ei ole melua.

Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisi lokakuussa 2018 raportin ”Ympäristömeluohjeistuksia Euroopan alueelle” Euroopan alueen jäsenvaltioiden pyydettyä sitä viidennessä ympäristöön ja terveyteen liittyvässä ministerikonferenssissa (Parma, Italia, 2010). Raportti ylitti toimeksiantopyyntönsä (liikennemelulähteet, henkilökohtaiset sähkölaitteet, lelut ja tuuliturbiinit) ja tutki myös käsitettä ”Vapaa-ajan melu”, johon WHO liitti ”yökerhot… konsertit ja elävän musiikin tapahtumapaikat.” Väitämme, että musiikin kategorisoiminen meluksi näin on väärin.


Tustustu Live DMA:n lausuntoon oheisesta linkistä:

http://www.livefin.fi/wp-content/uploads/2019/10/WHITE-PAPER_MUSIC-IS-NOT-NOISE_SUOMI_FINNISH.pdf

Svensk översättning kommer snart!

Juurista latvoille -hanke kehittää elävän musiikin alalle uusia toimintamalleja

Osa elävän musiikin tapahtumatoimijoista huomasi 2010-luvulla, että nuorten kiinnostus elävän musiikin tapahtumiin oli hiipunut. Uuden diginatiivin sukupolven elävän musiikin kuluttaminen on muuttunut. Music Finlandin, LiveFIN ry:n sekä Live DMA:n tutkimukset osoittavat, ettei lipunmyynnillä kateta konserttitoiminnasta aiheutuvia kuluja. Tuloa ovat lipunmyynnin ohessa muodostamassa muut tuloväylät, merkittävimpänä ravintolamyynti. Alaikäisten nuorten sekä laskevan alkoholinkulutus trendin suhteen vallitseva liiketoimintamalli ei ole kestävä. Vuodesta 2007 alkaen alkoholin kokonaiskulutus on ollut laskussa ja viime vuosina nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt. Tämä kielii pienemmästä kulutuksesta kyseisen ryhmän kohdalla myös tulevaisuudessa.

Juurista latvoille -hanke tähtää suomalaisen elävän populaarimusiikkikulttuurin jatkuvuuden ja moninaisuuden turvaamiseen. Tavoitteena on selvittää kuinka nykyinen diginatiivi sukupolvi osallistuu elävään populaarimusiikkikulttuuriin ja kartoittaa osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tuotetun ymmärryksen pohjalta hahmotetaan alaan vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät, joiden pohjalta kehitetään rakenteelliseen muutokseen johtavia toimintamalleja yhdessä nuorten ja alan toimijoiden kanssa.

Ala tarvitsee uusia toimintamalleja ylläpitääkseen matalan kynnyksen kulttuurillisen ilmaisun mahdollisuutta. Uudet tekijät ja kokijat on saatava synnyttämään uutta kulttuuria.

Lue lisää hankkeesta ja seuraa sen eri vaiheita osoitteessa

juuristalatvoille.fi

ELÄVÄ KULTTUURI TARVITSEE TILAA

Mielipidekirjoitus:

Helsingissä joukko elävän musiikin klubeja sulkee ovensa tänä syksynä. Ilmiö on ollut esillä suurkaupungeissa jo jonkin aikaa. Gentrifikaatio on ajanut luovan alan toimijoita syrjään kaupunkien sykkeestä jo muun muassa Lontoossa, Berliinissä ja naapurissamme Tukholmassa. Kallistuvat hinnat ja kaupalliset toimijat eivät tue elävän musiikin toimijoiden olemassaoloa ihmisten kulkuvirtojen läheisyydessä.

Nyt, kun Helsingin kartalta pyyhkiytyvät pois The Circus, Virgin Oil sekä Nosturi, jättää se jälkeensä lähes 8 miljoonan euron liikevaihtotyhjiön sekä puutteita 600-3000-päisen yleisön venuetarjontaan. Tilanteesta kärsivät niin artistit, kulttuurialan työntekijät kuin musiikkialan yrityksetkin. Kun yhtäkkiä pyyhkäistään pois merkittävä osa monipuolisesta ja rikkaasta keikkatarjonnasta ja sen mahdollisuuksista, on tilanne järkyttävä. On selvää, että uhkana on lipunhintojen nousu ja musiikin monipuolisuuden kuihtuminen, kun keikoille tarjolla olevia iltoja on vähemmän ja paikoille enemmän kysyntää. Myydäkkö talo täyteen “varmalla nakilla” vai ottaako riski kokeellisemmalla ohjelmasisällöllä? Uhkana on, että kiertävät kansainväliset artistit jättävät Suomen väliin sopivien konserttipaikkojen puuttuessa.

“Tuotamme aineetonta hyvää, jolla on suora yhteys ihmisten hyvinvointiin ikään, asemaan tai mihinkään muuhun katsomatta. Tuomme ihmisiä myös yhteen ja luomme yhteisöllisyyttä”


Vaikka ilmiö saatetaan esiin Helsingin esimerkein, on kyseessä valtakunnallinen haaste. Klubien merkitys merkittävinä paikallisina kulttuuritoimijoina on asia, mitä ei edelleen tänä päivänä osata nostaa arvoon. Klubiverkosto kattaa koko Suomen Ahvenanmaalta Ivaloon. Elävän musiikin klubit tarjoavat ihmisille matalan kynnyksen kulttuuripalveluita, mutta siltikään kevyen musiikin konserttitoimintaa ei poliittisessa päätöksenteossa nähdä uskottavana toimialana, eikä sen olemassaoloa ja elinvoimaisuutta tueta juurikaan julkisin varoin. Kyseessä on kulttuurin muoto, mikä koskettaa lähes kaikkia Suomen kansalaisia ikäihmisistä nuoriin. Silti ansaintamalli on pakotettu riippuvaiseksi anniskelusta sekä lipunmyynnistä, mikä sekään hädin tuskin kattaa toiminnasta aiheutuvat kulut. Elävän musiikin klubikonserttitoiminta tavoitti vuonna 2018 lähes 3 miljoonaa konserttikävijää ja tuloutti artisteille lähes 20 miljoonaa euroa. Kyse on siis merkittävästä kulttuuritoiminnasta ja työllistävästä vaikutuksesta. Sen lisäksi musiikki muun kulttuurin ja taiteen ohessa lisää hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

“Tuotamme aineetonta hyvää, jolla on suora yhteys ihmisten hyvinvointiin ikään, asemaan tai mihinkään muuhun katsomatta. Tuomme ihmisiä myös yhteen ja luomme yhteisöllisyyttä” (Klubitoimijan vastaus LiveFINin toimialabarometrissa vuodelta 2018)

Tukholmassa on kipuiltu saman ilmiön kanssa, kun klubi toisensa perään on joutunut sulkemaan ovensa. Kuntatasolla on viimein herätty ja myönnetty, että ottaen huomioon kaupungin kasvu ja elinvoima, uupuu sieltä yli 10 elävän musiikin klubia. 

“On häpeällistä, että Tukholma, kaupunki, joka pelaa persoonallisuudellaan ja vetovoimallaan, ei mahdollista elävää musiikkia. Sen sijaan, että pohditaan kuinka vanhoja klubeja saadaan säästettyä, pitäisi ajattelu kääntää siihen, kuinka niitä mahdollistetaan lisää.”  toteaa Svenska Live:n toiminnanjohtajan Joppe Pihlgren.

Monimuotoisen elävän musiikin toiminta luo hyvinvointia, työpaikkoja, lisää kaupunkien ja maakuntien pito- ja vetovoimaa, edistää matkailua sekä tuo mukanaan persoonallisuutta. Päättäjien, kaupunkisuunnittelijoiden ja ihan jokaisen tulisi muistaa, että kulttuuri tarvitsee tilaa. Kun kaupunginosia suunnitellaan, ainoa kulttuurin muoto ei voi olla kahvila. Kulttuuri ja taide kukkii siellä, missä sille annetaan mahdollisuus. Kulttuuriteollisuus on toiseksi suurin työllistäjä heti metalliteollisuuden jälkeen, ja luovan alan kasvun kerrannaisvaikutukset talouteen ovat jopa kolminkertaiset. Eikö olisi siis vihdoinkin aika tunnustaa elävän populaarimusiikin arvo ja toimia sen mukaisesti. Antakaa tilaa ja mahdollistakaa.

Musiikkitapahtumien ja elävän musiikin yhteisön puolesta,

Salla Vallius
LiveFIN ry:n toiminnanjohtaja

PYSTYVÄTKÖ ROCK-KLUBIT VÄISTÄMÄÄN TANSSILAVOJEN KOHTALON

Nuorten osallistuminen live-keikoille on laskenut vuosikymmenessä reilusti. Osaltaan ilmiötä selittää ravintolamyynnin merkityksen kasvu live-alan tulorakenteen osana, mikä on johtanut siihen, että monet klubit ovat joutuneet sulkemaan ovensa alaikäisiltä. LiveFIN ry polkaisi käyntiin Juurista latvoille -hankkeen, joka tähtää elävän musiikin alan jatkuvuuden ja musiikin moninaisuuden turvaamiseen yhteistyössä nuorten ja toimialan kanssa.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Suomen elävän musiikin klubit ovat heränneet siihen, että nuorten osuus keikkayleisöstä on ollut laskussa. Monipuolista populaarimusiikin kenttää ylläpitävät klubit ovat toimineet koko historiansa ajan ilman julkista tukea markkinatalouden ehdoilla. Kasvava osa elävän musiikin tapahtuma-alan alati nousevista kuluista katetaan ravintolamyynnillä, mikä on sulkenut monen keikkapaikan ovet alaikäisiltä. 

Alaikäiset nuoret suuntaavat festivaaleille ja suurkonsertteihin, joihin heillä on pääsy. Huolena ei niinkään ole musiikin kulutuksen väheneminen vaan sen keskittyminen TOP-artistien ympärille samaan aikaan kun paikalliset ja marginaaliset ilmenemismuodot menettävät tilaa. Ilmiö ei uhkaa yksinään elävän musiikin toimialaa vaan musiikin moninaisuutta. 

Suomen musiikkitapahtumien etujärjestö LiveFIN ry on aloittanut hankkeen, joka tutkii diginatiivin nuorison elävään musiikkiin osallistumista sekä luo alalle uusia toimintamalleja yhdessä alan toimijoiden ja nuorten kanssa. Tavoitteena on turvata elävän musiikkikulttuurin jatkuvuus ja ylläpitää musiikin monimuotoisuutta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Taideyliopiston Sibelius-akatemian, Nuorten Akatemian sekä De Ungas Musikförbund i Svenskfinland:in kanssa. 

Lisätietoja:
www.juuristalatvoille.fi

Uusi EU-tuki on kaivattu kädenojennus alamme kehittämiseen

Euroopan komission on tehnyt ”Music Moves Europe” aloitteen, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää Euroopan musiikkialaa. Tavoitteena on tukea eurooppalaisen musiikin monimuotoisuutta ja saavutettavuutta sekä parantaa sen kilpailukykyä. Tällä hetkellä ”Music Moves Europe” testailee erilaisia tukimuotoja jatkokehitystä varten.

”Music Moves Europe” on tärkeä kädenojennus ja arvontunnustus populaarimusiikkialalle. Pienten musiikkiklubien tekemä työ paikalliskulttuurin elinvoimaisuuden eteen nähdään niin merkittävänä, että niiden toimintaa halutaan tukea Euroopan tasolta. Tämä on hieno läpimurto ja merkki asennemuutoksesta! Ala on ammattimaistunut ja rock-klubien osaaminen sekä kulttuurinen merkitys aletaan pikkuhiljaa tunnistaa. Elävän musiikin klubeille ei historian saatossa ole ollut tarjolla juurikaan julkista tukea toimintojensa kehittämiseen. Se on myös ajanut siihen, ettei kehitykseen välttämättä osata resursoida. On vaikeaa ajatella viiden tai kymmenen vuoden päähän, kun tästäkin kuukaudesta tulee selvitä.

”Music Moves Europe” on tärkeä kädenojennus ja arvontunnustus populaarimusiikkialalle.

Alallamme tukien ja etenkin EU-tason tukien hakemiseen ei olla totuttu. Hakuprosessi tuntuu vaikealta ja resursseja voi olla mahdoton irrottaa. Silti haluaisin rohkaista kaikki toimijoita pohtimaan, miten ja mihin suuntaan alaa kannattaisi kehittää ja millaista hyötyä klubien välisestä yhteistyöstä voisi olla. Ideoiden julkituominen virittää yhteistä innostusta ja avun pyytäminen hakuprosessiin on mahdollista! Alamme tarvitsee uusia ideoita, kauaskantavaa suunnittelua, muutokseen valmistautumista ja yhteistä keskustelua.

Kun tukimuoto herättää kiinnostusta, kielii se myös sen tarpeesta ja tämä viesti olisi tärkeä saada eteenpäin. Alamme muuttuu vääjäämättä ja on todella tarpeen miettiä mitä se tarkoittaa oman toiminnan näkökulmasta kymmenen vuoden päästä. Vaikka omalla kohdalla tuen hakeminen voi olla mahdotonta, niin haastan silti kaikki pohtimaan oman toiminnan kehittämistä seuraavaa viittä vuotta silmällä pitäen.

Henkilökohtaisesti toivon, että kyseinen haku saa aikaan kiinnostusta ja yritystä. Näin saamme yhteisvoimin vietyä viestin alamme tukemisen tärkeydestä eteenpäin. Samalla toivon, ettei ojennettu käsi ole liian kaukana, sillä siihen tarttumiseenkin tarvitaan resursseja. Kukaan ei keksi viisasten kiveä tai uutta huippuideaa yksin, mikä on myös yksi niistä syistä minkä vuoksi alalle on perustettu LiveFIN. Sen suomin resurssein voidaan orastavia ajatuksia ja ideoita jatkojalostaa koko alaa hyödyttäviksi toimenpiteiksi.

-Salla Vallius, LiveFIN ry:n toiminnanjohtaja-

LUE LISÄÄ: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/music-moves-europe

ETSITKÖ KUMPPANIA EU-HANKKEESEEN…?

EU:n Music Moves Europe ohjelma avasi haun pienten ja keskisuurten klubien ja venueiden yhteistyöhankkeille. Hankkeet voivat olla kansallisia tai niissä voi olla yhteistyökumppai/kumpaneita muista EU-maista. Mikäli sinulla kypsyy päässäsi huikea idea ja olet etsimässä tahoa, jonka kanssa päästä toteuttamaan se, on Live DMA avannut kumppanihaun yhdistämään toimijoita. Ole siis rokeasti yhteudessä! Tarkemmat tiedot alta!

Looking for a partner for the call ”Cooperation of Small Music Venues” ? #MusicMovesEurope

Live DMA gathers over 3000 music venues and clubs around Europe. If you are looking for a partner on this call, send an email to « contact@live-dma.eu » with the type and name of your organisation (music venue venue, public authority, other…), city/location, and describe briefly which topics you’d like to explore. 

Every week, Live DMA will send an updated list of potential partners to all the ones who contacted them. 

contact@live-dma.eu 
Call Deadline: 15th November 2019
Grants from 30 000€ to 70 000€

More info: https://bit.ly/2kDOHSI