Bäkkäri-blogi

Blogissa vierailevat kirjoittajat jakavat kokemuksiaan ja havaintojaan alalta.

Edunvalvontaa kotisohvalta – LiveFIN ry:n hallituksen jäsenen kuulumisia

Lokakuussa 2019 tulin valituksi Musiikki & Median yhteydessä järjestetyssä syyskokouksessa LiveFINin hallitukseen kaksivuotiskaudelle (kiitos vielä luottamuksesta). Alun perin mun tarkoitus hallituksessa oli ajaa kansainvälisiin artistipalkkioihin liittyvää lähdeverouudistusta, järkevöittää artistisopimuksia ja tasa-arvoistaa bäkkäriä – festareiden asioita unohtamatta. Olin varma, että saisin monta hallinnollista epäkohtaa korjattua vuodessa hallituspaikan ansiosta.

Helmikuun lopussa alkoi kuitenkin olla aika selvää, että tästä vuodesta tulisi jotakin todella erilaista. Siirryimme kotitoimistoille ja tyhjentäessäni työpöytääni Sörnäisissä oli suoraan sanottuna maailmanlopun fiilis. Maaliskuussa koronatilanne eskaloitui tavalla, jonka jokainen alallamme työskentelevä muistaa loppuelämänsä.

Maaliskuussa tietoa tulevasta ei ollut – oli vain pelkoa. Jotenkin piti saada päättäjille argumentoitua se, miten jäsenistön toimintaedellytykset turvataan, jos koronailanne jatkuu pitkään ja jos kesänkin liikevaihto menetetään. Totuus oli karu, sillä aluksi kulttuuritapahtumia ei huolittu opetusministeriön eikä työ- ja elinkeinoministeriön luukulle, sillä emme olleet tarpeeksi kulttuuria toiselle emmekä tarpeeksi bisnestä toiselle. Mutta me perusteltiin, kerättiin dataa ja lobattiin, että alamme tekee sisältö edellä tapahtumia ja keikkoja. Lisäksi puolellamme oli se fakta, että OKM:ssä oli jo totuttu lukemaan kulttuurialan toimijoiden hakemuksia. Kultuurialan hätä ja tappiot eivät katso sitä, onko tekijällä oy vai ry vai vaikkapa toiminimi.

Yksi tämän vuoden kohokohdista liittyy erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön jakamiin korona-avustuksiin. Olen tosi ylpeä, että saatiin koronakeväänä LiveFINin ansiosta masinoitua tämä erityisavustushaku ja että se on auttanut niin monia kulttuuritapahtumia Suomessa.

Laskeskelin, että mulla meni keväällä hallituksen jäsenenä viikoittain varmaankin 20 tuntia omien töiden lisäksi edunvalvontaan, vaikka pääasiallisesti hallitus ei operatiivista työtä teekään. Kevään tilanne oli kuitenkin kaikilla tavoin poikkeus. Tulevaisuus vaikutti epävarmalta ja epätoivoiselta, mutta opin paljon enkä todellakaan vaihtaisi LiveFINin hallituksen jokailtaisia zoom-kokouksia tai lukuisia whatsapp-viestejä mihinkään.

Ensimmäinen koronavuosi on takana ja tilanteeseen on turtunut, mutta hätä ja epävarmuus koettelee meitä vielä pitkään. Muutamia viikkoja sitten joulukuussa edunvalvonta nytkähti taas kabineteissa ison harppauksen eteenpäin – alamme ongelmista kirjoitetaan lehdistössä ja somekin valloitettiin #oikeusmusiikkin-kampanjan avulla. Tuntuukin, että maaliskuussa alkaneen lobbaustunnelin päässä näkyy vihdoin valoa (toivottavasti tämä ei olisi se kuuluisa vastaantuleva juna).

Nyt uuden vuoden kynnyksellä onkin aika katsoa eteenpäin, sillä alamme tarvitsee kunnollisen exit planin koronatilaneesta. Tähän täytyy kuulua taloudellinen tuki, jotta voimme valmistella ensi vuotta turvallisin mielin, koska tulevaisuus on epävarma. Lisäksi freelancereiden sekä toiminimi- ja yksinyrittäjien tilanne täytyy vihdoin saada korjattua, sillä he ovat tässä kriisissä suurimpia väliinputoajia. Me emme halua, että alan koulutetut työntekijät siirtyvät täysin muihin tehtäviin.

Edunvalvonta livemusapahtumien eteen jatkuu ja olen edelleen tästä saamastani luottamustehtävästä todella innoissani. Lisäksi yritän tietenkin olla luottamuksen arvoinen.

Maiju Talvisto

Kirjoittaja on LiveFIN ry:n hallituksen jäsen ja työskentelee Flow Festivalilla artistituotannon parissa

Musiikki ei ole melua! Parempaa kaupunkipolitiikkaa elävän musiikin näkökulmasta.

Euroopan elävän musiikin yhdistysten verkosto Live DMA on julkaissut yhteistyössä elävän musiikin toimijoiden kanssa laaditun lausunnon melulainsäädäntöön ja parempaan kaupunkipolitiikkaan liittyen, missä asiaa tarkastellaan elävän musiikin näkökulmasta.

Kaiken tulevan meluhaittasääntelyn tulee turvata kulttuurinen oikeus elävään musiikkiin ja taiteelliseen vapauteen.

Musiikki, sisältäen kaikki sen alalajit, muodostaa suuren osan kulttuuriamme ja täten ihmisoikeuksia. Live DMA toteaa yksiselitteisesti, että musiikki ei ole melua.

Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisi lokakuussa 2018 raportin ”Ympäristömeluohjeistuksia Euroopan alueelle” Euroopan alueen jäsenvaltioiden pyydettyä sitä viidennessä ympäristöön ja terveyteen liittyvässä ministerikonferenssissa (Parma, Italia, 2010). Raportti ylitti toimeksiantopyyntönsä (liikennemelulähteet, henkilökohtaiset sähkölaitteet, lelut ja tuuliturbiinit) ja tutki myös käsitettä ”Vapaa-ajan melu”, johon WHO liitti ”yökerhot… konsertit ja elävän musiikin tapahtumapaikat.” Väitämme, että musiikin kategorisoiminen meluksi näin on väärin.


Tustustu Live DMA:n lausuntoon oheisesta linkistä:

http://www.livefin.fi/wp-content/uploads/2019/10/WHITE-PAPER_MUSIC-IS-NOT-NOISE_SUOMI_FINNISH.pdf

Svensk översättning kommer snart!

Juurista latvoille -hanke kehittää elävän musiikin alalle uusia toimintamalleja

Osa elävän musiikin tapahtumatoimijoista huomasi 2010-luvulla, että nuorten kiinnostus elävän musiikin tapahtumiin oli hiipunut. Uuden diginatiivin sukupolven elävän musiikin kuluttaminen on muuttunut. Music Finlandin, LiveFIN ry:n sekä Live DMA:n tutkimukset osoittavat, ettei lipunmyynnillä kateta konserttitoiminnasta aiheutuvia kuluja. Tuloa ovat lipunmyynnin ohessa muodostamassa muut tuloväylät, merkittävimpänä ravintolamyynti. Alaikäisten nuorten sekä laskevan alkoholinkulutus trendin suhteen vallitseva liiketoimintamalli ei ole kestävä. Vuodesta 2007 alkaen alkoholin kokonaiskulutus on ollut laskussa ja viime vuosina nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt. Tämä kielii pienemmästä kulutuksesta kyseisen ryhmän kohdalla myös tulevaisuudessa.

Juurista latvoille -hanke tähtää suomalaisen elävän populaarimusiikkikulttuurin jatkuvuuden ja moninaisuuden turvaamiseen. Tavoitteena on selvittää kuinka nykyinen diginatiivi sukupolvi osallistuu elävään populaarimusiikkikulttuuriin ja kartoittaa osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tuotetun ymmärryksen pohjalta hahmotetaan alaan vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät, joiden pohjalta kehitetään rakenteelliseen muutokseen johtavia toimintamalleja yhdessä nuorten ja alan toimijoiden kanssa.

Ala tarvitsee uusia toimintamalleja ylläpitääkseen matalan kynnyksen kulttuurillisen ilmaisun mahdollisuutta. Uudet tekijät ja kokijat on saatava synnyttämään uutta kulttuuria.

Lue lisää hankkeesta ja seuraa sen eri vaiheita osoitteessa

juuristalatvoille.fi

Uusi EU-tuki on kaivattu kädenojennus alamme kehittämiseen

Euroopan komission on tehnyt ”Music Moves Europe” aloitteen, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää Euroopan musiikkialaa. Tavoitteena on tukea eurooppalaisen musiikin monimuotoisuutta ja saavutettavuutta sekä parantaa sen kilpailukykyä. Tällä hetkellä ”Music Moves Europe” testailee erilaisia tukimuotoja jatkokehitystä varten.

”Music Moves Europe” on tärkeä kädenojennus ja arvontunnustus populaarimusiikkialalle. Pienten musiikkiklubien tekemä työ paikalliskulttuurin elinvoimaisuuden eteen nähdään niin merkittävänä, että niiden toimintaa halutaan tukea Euroopan tasolta. Tämä on hieno läpimurto ja merkki asennemuutoksesta! Ala on ammattimaistunut ja rock-klubien osaaminen sekä kulttuurinen merkitys aletaan pikkuhiljaa tunnistaa. Elävän musiikin klubeille ei historian saatossa ole ollut tarjolla juurikaan julkista tukea toimintojensa kehittämiseen. Se on myös ajanut siihen, ettei kehitykseen välttämättä osata resursoida. On vaikeaa ajatella viiden tai kymmenen vuoden päähän, kun tästäkin kuukaudesta tulee selvitä.

”Music Moves Europe” on tärkeä kädenojennus ja arvontunnustus populaarimusiikkialalle.

Alallamme tukien ja etenkin EU-tason tukien hakemiseen ei olla totuttu. Hakuprosessi tuntuu vaikealta ja resursseja voi olla mahdoton irrottaa. Silti haluaisin rohkaista kaikki toimijoita pohtimaan, miten ja mihin suuntaan alaa kannattaisi kehittää ja millaista hyötyä klubien välisestä yhteistyöstä voisi olla. Ideoiden julkituominen virittää yhteistä innostusta ja avun pyytäminen hakuprosessiin on mahdollista! Alamme tarvitsee uusia ideoita, kauaskantavaa suunnittelua, muutokseen valmistautumista ja yhteistä keskustelua.

Kun tukimuoto herättää kiinnostusta, kielii se myös sen tarpeesta ja tämä viesti olisi tärkeä saada eteenpäin. Alamme muuttuu vääjäämättä ja on todella tarpeen miettiä mitä se tarkoittaa oman toiminnan näkökulmasta kymmenen vuoden päästä. Vaikka omalla kohdalla tuen hakeminen voi olla mahdotonta, niin haastan silti kaikki pohtimaan oman toiminnan kehittämistä seuraavaa viittä vuotta silmällä pitäen.

Henkilökohtaisesti toivon, että kyseinen haku saa aikaan kiinnostusta ja yritystä. Näin saamme yhteisvoimin vietyä viestin alamme tukemisen tärkeydestä eteenpäin. Samalla toivon, ettei ojennettu käsi ole liian kaukana, sillä siihen tarttumiseenkin tarvitaan resursseja. Kukaan ei keksi viisasten kiveä tai uutta huippuideaa yksin, mikä on myös yksi niistä syistä minkä vuoksi alalle on perustettu LiveFIN. Sen suomin resurssein voidaan orastavia ajatuksia ja ideoita jatkojalostaa koko alaa hyödyttäviksi toimenpiteiksi.

-Salla Vallius, LiveFIN ry:n toiminnanjohtaja-

LUE LISÄÄ: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/music-moves-europe

Ajatuksia taiteen ja kulttuurin vapaalta kentältä

Teksti on alun perin julkaistu Kulta ry:n kotisivuilla ”Vierasblogissa” 8.3.2019 (linkki lähteeseen)

”Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolinen esittävien taiteiden kenttä, ns. vapaa kenttä, muodostaa huomattavan osan suomalaisesta esittävien taiteiden ammattikentästä.  

Vapaan kentän toimijoiden rahoitus muodostuu usein Taiteen edistämiskeskukselta saatavasta harkinnanvaraisesta toiminta-avustuksesta. Toiminta-avustusten summat vaihtelevat 15 000 eurosta noin 200 000 euroon: toiminta-avustus riittää kattamaan vain muutaman henkilön työpanoksen vuoden ajaksi. Esimerkiksi vakituisesta näyttelijä-ensemblesta on turha haaveilla.  

Vapaan kentän toimijat saavat usein myös tukea kunnalta. Vapaan kentän ryhmät hakevat hankeapurahoja, tekevät produktioita taiteilijoiden henkilökohtaisten apurahojen avulla, sopeuttavat toimintansa jatkuvaan niukkuuteen ja karsivat kaikesta mistä pystytään. 

Entä omarahoitusosuus? Lipputulot? Yhteistyökumppanit? Yritysrahoitus? 

Jos vapaan kentän ryhmä on saanut taloutensa niin vakavaraiseksi, että on onnistunut palkkaamaan yhden vakituisen, kokopäiväisen työntekijän pyörittämään ryhmän tuotantoa ja hallintoa, on ryhmällä hyvät mahdollisuudet lähteä markkinoimaan, kasvattamaan yleisöpohjaa, etsimään yhteistyökumppaneita jne. Vai onko? Tuottaja hoitaa ensin vain muut juoksevat asiat: esimerkiksi produktioiden aikataulut, sopimukset, luvat, budjetoinnin, palkkahallinnon, verot, vakuutukset, vuokrat, ehkä alustavan kirjanpidon, viestinnän ja markkinoinnin – esittelytekstit, nettisivut, valokuvat, mainokset, somen, uutiskirjeet, ehkä lipunmyynnin, miettii opettajille tarjottavan lisämateriaalin, esityksiin liittyvät keskustelutilaisuudet ja muun yleisötyön.  

Onnellista on, jos ryhmällä on oma vakituinen tila, jossa he esiintyvät. Niillä, joilla ei ole, on tuottajan yksi tärkeistä töistä esiintymis- ja harjoitustilojen etsiminen. Tuottaja hoitaa usein myös yhdistysmuotoisten ryhmien hallitusten kokousten valmistelun, apurahahakemukset ja -tilitykset, toimintasuunnitelmat ja talousarviot.  

Siis rautalangasta: kun vapaan kentän ryhmissä tehdään jo olennainen ydintyö niukoilla resursseilla, ei niitä riitä lisärahoituksen etsimiseen. Jopa markkinoinnin perustoimintoihin ei ole välttämättä varaa, osaamista tai aikaa: mainospaikkojen ostamiseen ei riitä budjettia, ammattivalokuvaajan tai graafikon palkkaamiseen ei ole budjettia, joten mainoskuvista ei välttämättä saada yleisöä houkuttelevia, lippuja ei ole varaa laittaa suurten lippuvälittäjien kanaviin myyntiin, joten yleisö ei ”vahingossakaan” törmää niihin.  

Lopulta uupunut tuottaja saattaa heittää hanskat tiskiin ja lähtee etsimään muita töitä. Tilalle etsitään uusi henkilö, joka joudutaan perehdyttämään ryhmän toimintatapoihin ja töihin. Taloudellisen niukkuuden lisäksi on tapahtunut aivovuoto, eli kokemus- ja osaamisresurssi valuu hukkaan tuottajan uupuessa ja jättäessä ryhmän. 

Loppuunmyydyn menestysteoksen lyhyt matematiikka 

Mutta entä jos tilanne ei olekaan aivan näin toivoton? Entä jos kaikki meneekin aivan nappiin ja homma onnistuu: tuotannossa on työvoimaa ja resurssia, taiteilijat saavat työstään kunnollisen palkan – myös harjoituskaudelta – ja työ sujuu hyvin. Tulee taiteellinen voitto, jonka lehdistö ja yleisö huomaavat, liput myydään loppuun ja viimeisiä peruutuspaikkoja jonotetaan. Miksi tästä ei ollut aiemmin mitään infoa? Miksi täällä ei ole enemmän katsomopaikkoja? Miksi tästä ei järjestetä lisää esityksiä? 

Siinäpä se. Vapaan kentän ryhmä tuottaa produktionsa tarkasti laskien ja riskiä minimoiden: kuinka moneen esitykseen meillä on varaa, jos liput eivät myy, tai jos ne myyvät vain 50 %? Koska näyttelijät eivät ole vakituisella kuukausipalkalla, on soviteltava myös freelancereiden aikataulut: kuinka monta esitystä saamme viikkoihin mahtumaan ennen kuin pääosan esittäjän täytyy olla toisaalla töissä? Mitkä ovat esityskohtaiset kustannukset, miten kokonaisbudjetti reagoi, jos nostamme esitysmäärää vielä neljällä? Millainen on kohtuullinen lippujen hinta, niin että ihmiset eivät jätä lippuja ostamatta niiden kalleuden takia, mutta että me saamme omamme takaisin – ja mielellään palkkarahoja päälle? Entä olemmeko vuokranneet tilan, tai onko tekniikka vuokrattu – onko vuokrausaikoja mahdollista jatkaa ja millaisilla ehdoilla?  

Ilman vakaata ja riittävä julkista tukea teokset eivät kanna 

Vapaan kentän ryhmät tarvitsevat riittävän suurta julkista tukea, jotta ne voivat ensin vakiinnuttaa ja säännöllistää toimintansa. Ne tarvitsevat tukea, jotta voivat maksaa asianmukaisia palkkoja korkeasti koulutetuille ammattilaisille, tuotannolliselle, tekniselle ja taiteelliselle henkilökunnalle. Vakiintumisen jälkeen ne tarvitsevat tukea (sekä taloudellista että muunlaista) kehittyäkseen vielä paremmiksi, kehittääkseen organisaationsa tehokkaaksi ja tasa-arvoiseksi; houkuttelevaksi työpaikaksi taiteilijoiden, muun henkilöstön ja yleisön näkökulmasta.  

Kaisa Paavolainen 

vt toiminnanjohtaja
Teatterikeskus ry ”

Open Club Day – over 100 venues & clubs participate at the 2nd European edition

 

The objective of the Open Club Day is to give insight into clubs, venues and other concert places to those who do not actively participate at nightlife activities. By showing the reality of their daily work, venues & clubs demystify the stereotypes that are so often associated with live music events and that can cause a lack of understanding of the true value of these cultural places. The Open Club Day promotes exchange between live music professionals, neighbours, nightlife-activists, families, politicians and curious night owls.

Every participating venue & club creates its own programme for the occasion. Part of the activities are guided club tours, workshops on sound and light technique, sound checks, club safaris through cities and round tables that invite to discuss club culture in its different facets.

Concerts, DJ acts, performances and a lively going out culture are a significant part of our cities and regions cultural offer. Clubs & venues contribute in shaping the cities’ and regions’ identities, they reveal the present creative energies and they are, in addition, an important economic factor. Essential for talent development, music diversity and expression, live music clubs & venues foster social bonding, are mood enhancing, inspiring, and form part of people’s lives. By joining forces all over Europe, the Open Club Day reinforces that clubs & venues are engaged in their communities and that they are key elements for social and cultural cohesion.

SPAIN

Razzmatazz (Barcelona) // VOL (Barcelona) // Jamboree(Barcelona) // Asociación Cultural Meteoro (Barcelona) // Sidecar (Barcelona) // Stroika (Barcelona) // soda acústic (Barcelona) // Garaje Beat Club (Murcia) // La Boveda del Albergue (Zaragoza) // Palacio de la Prensa. Sala 0 (Madrid) // Sala Hollander (Sevilla) // sala Milwaukee (Cadiz)  // Palo Palo (Sevilla) // SALA PUB GATOS (Melide) // BOOGACLUB (Granada) // La ley seca (Zaragoza)  // SALA CREEDENCE (Zaragoza) // DABADABA (San Sebastian) // SANAGUSTIN KULTURGUNEA (Azpeitia)

FRANCE

Emmetrop (Bourges) // Le Forum (Vauréal) // Le confort moderne (Poitiers) // La Péniche (Chalon-sur-Saône) // Jardin Moderne (Rennes) // LE GUEULARD PLUS (Nilvange) //  L’Autre Canal (Nancy) // 4ecluses (Dunkerque) // EMB (Sannois) // Le 9-9bis (Oignies) // Le Tetris (Le Havre) // AMPLI – la route du son (Billère) // Stéréolux (Nantes)

PORTUGAL

Bang Venue (Torres)

SWITZERLAND

Rocking Chair (Vevey) // Le Port Franc (Sion) // L’Amalgame (Yverdon-les Bains) // Bikini Test (Chaux de Fonds) // La route des Clubs (Vaud) // Kulturfabrik KUFA (Lyss) // Werkk Kulturlokal (Baden)  // KIFF Kultur in der Futterfabrik (Aarau) // Atlantis (Basel) // Sud (Basel) // Parterre (Basel) // Kaserne Basel (Basel) // Sommercasino (Basel) // KLARA (Basel) // Kulturstadt Jetzt – Kasernenareal (Basel) // KIK / Kultur im Kammgarn (Schaffhausen) // TapTab (Schaffhausen)  // Spinnerei (Bern) // Moods (Zürich) // Le Romandie (Lausanne) // Club Chat Noir (Geneva) // Ebullition (Bulle)
// Bogen F (Zürich) // Hive Club (Zürich) // Helsinki (Zürich) // Freitag Provisorium (Zürich) // Frau Gerolds Garten (Zürich) // Moods (Zürich) // Supermarket (Zürich) // Space Monki (Zürich) // Urban Surf (Zürich)

BELGIUM

Nosta (Opwijk) // Muziekclub 4AD (Diksmuide) // Trix (Antwerp) // Muziekclub N9 (Eeklo) // Atelier 210 (Brussels) // Atelier Rock (Brussels) // Le Salon (Brussels)

FINLAND

Rytmikorjaamo (Seinäjoki) // Tavastia-klubi (Helsinki) // Klubi / Pakkahuone (Tampere)  // Henry’s pub Kuopio (Kuopio) // Logomo (Turku) // Bar Loose (Helsinki) // Ravintola Torvi (Lahti) Tanssisali Lutakko (Jyväskylä)

GERMANY

halle02 (Heidelberg) // Old Dubliner Irish Pub (Hamburg) // Marias ballroom (Hamburg) // kukuun (Hamburg) // Molotow (Hamburg) // Scheune (Dresden) // Indiego Glocksee (Hannover) // CASCADAS (Hamburg) // Harry Klein (Munich) // Feierwerk (Munich) // Beatboutique (Hamburg) // Fundbureau (Hamburg) // White Cube – Bergedorf (Hamburg)

THE NETHERLANDS

Gigant (Apeldoorn) // EM2 (Groningen)

UNITED KINGDOM

Phoenix Arts Club (London) // Railway Inn (Winchester) // Oporto (Leeds) // Antwerp Mansion (Manchester) // Andrew Knutt (Taunton) // The Hope & Ruin (Brighton) // The Troubadour (London) // The Castle Hotel / Gullivers(Manchester) // The Boileroom (Guildford)

LiveFIN ry:n hallitus vuodelle 2019 on valittu

LiveFIN ry:n syyskokous järjestettiin Tampereella 5.10.2018. Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa vuoden 2019 toimintasuunnitelma sekä valittiin hallitus seuraavalle vuodelle. Uusi hallitus aloittaa 1.1.2019. Nykyisessä hallituksessa jatkavat vielä vuoden loppuun Eeka Mäkynen (Tuska Festival) ja Janne Joutsenniemi, minkä jälkeen kapula ojentuu seuraaville Niksu Väistö (Live Nation Finland) sekä Niina Rstolainen (Qstock Festival). Muuten hallituksessa jatkavat myös ensi vuonna pj Samppa Rinne, vpj Jonna Paananen, Piia Lääveri, Panu Hattunen, Mika Nikula, Iina Maula ja Reeta Pankka.

HALLITUS 2019:

pj Samppa Rinne (KOKO Lahti oy, Sibeliustalo/ Lahti ),
vpj Jonna Paananen (Tanssisali Lutakko/ Jyväskylä),
Piia Lääveri ( Ruisrock Festival, Vantaan Festivaalit/ Turku-Helsinki),
Panu Hattunen ( Ravintola Kerubi Ilosaarirock Festival / Joensuu),
Niksu Väistö ( Live Nation Finland / Helsinki),
Mika Nikula ( Espoon kulttuurikeskus / Espoo),
Reeta Pankka ( Bar Loose Tänäänkin menee hyvin Lepakkomies Baari ),
Iina Maula ( Fullsteam Agency/ Helsinki ) ja
Niina Ristolainen ( Qstock/ Oulu ).

Klubikulttuuri ei kannusta naisia soittamaan levyjä

Mistä johtuu, että suurin osa tapahtumissa ja klubeilla soittavista dj:istä on miespuolisia? Musiikkiala on perinteisesti miesvoittoinen sekä järjestäjien että esiintyjien osalta. Kyse on meihin varhain iskostetuneista asenteista, joiden kautta omaksumme tietynlaiset käyttäytymismallit ja sukupuoliroolit. Dj:nä toimiminen voidaan nähdä tekniikkaa vaativana maskuliinisena asiana, sillä se vaatii jonkin verran eri ohjelmien ja laitteiden ymmärrystä.

 

”Vaatimalla sukupuolivähemmistöjä esiintyjäkaartiin yleisö voi tehdä selväksi, minkälaisia arvoja klubien toivotaan noudattavan.”

 

Naispuoliset dj:t kokevat, että verrattuna heidän mieskollegoihinsa heidän täytyy nähdä kaksinkertainen vaiva menestyäkseen. Tämä johtuu siitä, että sekä yleisö että henkilökunta analysoivat heidän soittotekniikkaansa ja tyyliään analysoidaan paljon herkemmin kuin miesten. Tapahtumissa toimivat teknikot, kuten ääni- tai valomiehet, ovat saattaneet olla alalla pitkään ja tottua perinteisiin, jopa ”vanhoillisiin” rooleihin tapahtumaympäristössä. He, tai muu tapahtuman henkilökunta, eivät välttämättä ole tottuneet näkemään naisia soittamassa levyjä. Tämän vuoksi nais-dj:t joutuvat todistelemaan itseään ja kokemaan vähättelyä ja tytöttelyä sukupuolensa takia sekä useasti myös taistelemaan tasa-arvoisen palkan puolesta. Ennakkoluuloisia asenteita vallitsee myös asiakkaiden puolella. Naisia ei ole totuttu näkemään tapahtumassa tai klubilla soittamassa musiikkia, mikä saa yleisön kyseenalaistamaan naispuolisen dj:n kykyjä.

 

”Miesten keskuudessa usein voimissaan oleva ”hyvävelikerho” kannustaakin miespuolisia kavereita kokeilemaan soittamista matalalla kynnyksellä, kun taas maskuliiniseen tilaan saapuminen voi vaatia paljon rohkeutta naispuoliselta henkilöltä.”

 

Dj:t työskentelevät usein itseoppineina, eikä työlle ole juuri minkäänlaista koulutusta. Miesten keskuudessa usein voimissaan oleva ”hyvävelikerho” kannustaakin miespuolisia kavereita kokeilemaan soittamista matalalla kynnyksellä, kun taas maskuliiniseen tilaan saapuminen voi vaatia paljon rohkeutta naispuoliselta henkilöltä. Myös naiset tarvitsevat yhteisön, jolta saada tukea ja kannustusta. Mikäli tapahtumissa tai klubi-illoissa ei ole yhtäkään naista edustettuna, voi olla vaikea inspiroitua ja lähteä yksin yrittämään musiikillisen kokemuksen ja klubitunnelman luomista levyjä soittamalla.

 

Opinnäytetyön kartoituksessa selvisi, että kuukauden aikana viidellä eri klubilla esiintyneistä dj:istä naisia oli keskimäärin 17 % ja live-esiintyjistä 18,8 %. Asiakaskyselyn mukaan 60,6 % koki suomalaisen klubikulttuurin olevan miesvoittoinen, ja 40,4 % toivoi klubilla soittavien esiintyjien olevan tasapuolisesti kaikkia sukupuolia. 83 % ei välittänyt siitä, mitä sukupuolta esiintyjät ovat. Klubikulttuurin toivottiin muuttuvan yhdenvertaisempaan suuntaan, ja erityisesti lisää naispuolisia tekijöitä haluttiin nähdä jatkossa enemmän. Myös turvallisuus oli asiakkaille tärkeää, ja ahdisteluun toivottiin puututtavan entistä tehokkaammin. Tapahtumien tekijöiden ja asiakkaiden näkemykset suomalaisesta klubikulttuurista ovat melko samankaltaiset ja he jakavat samanlaiset arvot ja toiveet.

 

Sukupuolineutraalin taidekasvatuksen avulla näihin asenteisiin voidaan saada muutosta jo nuorella iällä. Tyttöjä ja poikia tulisi kasvattaa siten, että kaikesta saa olla kiinnostunut sukupuolesta huolimatta.  Roolimalleja täytyy olla kumpaakin sukupuolta, jotta lapsi tai nuori tietää, että hänkin voi ryhtyä ilman ennakkoluuloja alalle. Naisia tulisi kannustaa enemmän tekniseen tekemiseen kuten tässä tapauksessa levyjen soittamiseen.  Luodakseen turvallisen ja viihtyisän klubiympäristön järjestäjätahon täytyy tunnistaa kaikki mahdolliset uhat klubiympäristössä ja tehdä parhaansa niiden ennaltaehkäisemiseksi. Yhdenvertaisuutta voidaan edistää kaikenlaisessa tapahtumatuotannossa, kunhan sen perusteet vain ymmärretään.

 

Sekä promoottoreilla että klubikävijöillä on mahdollisuus vaikuttaa klubien sukupuolittuneisuuteen. Vaatimalla sukupuolivähemmistöjä esiintyjäkaartiin yleisö voi tehdä selväksi, minkälaisia arvoja klubien toivotaan noudattavan. Promoottori puolestaan voi aktiivisesti vaikuttaa omien tapahtumiensa sukupuolijakaumaan tasa-arvoisilla artistivalinnoilla. Sukupuolten välinen tasa-arvo täytyy näkyä aina ruohonjuuritasolta johtoportaaseen asti ja raha-asioista tulee keskustella avoimesti sukupuolten välisten tuloerojen tasaamiseksi.

 

Tämä artikkeli on tehty opinnäytetyön pohjalta. Opinnäytetyön otsikko on Sukupuoliroolit suomalaisessa klubikulttuurissa ja se on vapaasti luettavissa osoitteessa www.theseus.fi. Opinnäytetyön tilaajan toimi LiveFIN ry ja tutkimuksessa on haastateltu alan toimijoita ja kartoitettu ongelmaa myös työpajassa. Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt useamman vuoden tuotantotehtävissä eri tapahtumissa pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä työn alla on muun muassa Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin jatkoklubit.

 

Aino Niemen opinnäytetyöhön voit tutustua tarkemmin täältä.

Processed with VSCO with 1 preset

LIVETAPAHTUMAT PITÄVÄT LEIVÄSSÄ NIIN ARTISTIN KUIN TYÖNTEKIJÄT

Music Finland ja LiveFIN ry selvittivät keväällä 2018 elävän musiikin tapahtumapaikkojen, kuten rock-klubien ja kulttuuritalojen, sekä musiikkifestivaalien tulo- ja kuluvirtoja. Tutkimus osoitti muun muassa, että kirjo elävän musiikin kentän taloustilanteessa on suuri. Erikokoisten toimijoiden haitari on laaja ja liikevaihto heitteli 50 000 € – 4 milj. € välillä. Vain suurimmat toimijat pystyivät liiketaloudellisesti tuottamaan voittoa, kun taas pienimät toimijat eivät tuottaneet voittoa lainkaan ja keskikokoisillakin voittomarginaali oli pieni. Suurimmat kuluerät tapahtumapaikoilla ja festivaaleilla olivat kuitenkin jotakuinkin samat, ja ne muodostuivat artistipalkkioista, henkilöstöstä sekä festivaaleilla tapahtuman tilapäisestä infrasta ja ravintolamyynnin kuluista.

 

Tapahtumat ovat merkittävä osa artistien toimeentuloa ja samalla ne työllistävät suuren joukon kulttuurituotannonalan ammattilaisia. Tapahtumapaikat työllistivät keskimäärin kymmenisen vakituista työntekijää ja useita kymmeniä osa-aikaisia työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Festivaaleilla työskenteli keskimäärin 4 vakituista ja noin 100 osa-aikaista työntekijää. Poikkeuksena olivat pienemmät alueelliset festivaalit, joissa tapahtumaa tehtiin lähtökohtaisesti vapaaehtoispohjalta, joko avustuksien puuttuessa tai muusta syystä. Suuret festivaalit työllistivät osa-aikaisesti tai kausiluonteisesti useita satoja alihankkijoita, työntekijöitä ja vapaaehtoisia.

 

Niin pienten kuin suurten toimijoiden tulovirroissa korostuivat lipputulot. Tämä kertoo alan omaksutusta omavaraisuudesta, mutta myös paineesta estää lipunhintoja karkaamasta kuluttajien saavuttamattomiin kulujen ja kehityspaineiden kasvaessa vähäisesti tuetulla kulttuurin alalla. Suurilla ja keskikokoisilla elävän musiikin tapahtumatoimijoilla ravintolatoiminnalla oli iso merkitys tulonmuodostuksessa, kun taas pienten toimijoiden keskuudessa merkittävänä osana nähtiin toiminta-avustukset. Huomattavaa oli, että kotimaisen artistin keikkalipun keskiarvohinta 16,40 € on kirinyt lähelle ulkomaisen artistin keskiarvoa 19,90 €, eroa oli siis vain 3,50 €. Tämä kertonee kotimaisen musiikin arvostuksen kasvusta.

 

Kyselyyn vastasi 45 toimijaa ympäri Suomen, joista festivaaleja oli 27 ja tapahtumapaikkoja 18. Tämä vastaajien joukko, joka on vain osa alan toimijoista, ilmoitti järjestävänsä vuosittain yhteensä lähes 3000 tapahtumaa, joka tarkoittaa noin kahdeksaa tapahtumaa vuoden jokaiselle päivälle. Kyselyn tulokset kertovat, että elävän musiikin tapahtumatoimijat populaarimusiikin saralla ovat merkittävä toimija kulttuuripalveluiden tuotannossa tavoittaen laajan moninaisen yleisön.

 

Linkki Music Finlandin tutkimusartikkeliin:
https://musicfinland.fi/fi/tutkimukset/elaevaen-musiikin-talous-2018

(Kuva: Music Finland)

 

(Kuva: Music Finland)

LiveFIN ry:n tulevaisuuden suuntaviivat

Viime viikolla 8.5. järjestetyn Cre/A/ctivity -tilaisuuden tarkoituksena oli tehdä katsaus LiveFIN ry:n menneeseen puoleen vuoteen, tutustua alan tilanteeseen erilaisten toimijoiden näkökulmasta sekä pohtia yhdessä LiveFINin tulevaisuuden suuntaviivoja. Vieraanamme kävi myös Joppe Pihlgren Svensk Livestä.

Pohdimme tulevaisuutta Future Mapping -menetelmän avulla kahdessa eri ryhmässä. Alla esille nousseita teemoja, joihin LiveFIN toiminnassaan tulee puuttumaan.

JULKISHALLINTO/ LAINSÄÄDÄNTÖ

 • Toimijat toivovat alamme näkökulmasta järkevää lainsäädäntöä
 • Toimijoiden epätasa-arvoiseen ja erilaiseen kohteluun kuntien tasolta tulee kiinnittää huomiota.
 • Talous- ja verotusasioihin ohjeistuksia
 • Festivaalituen ja muiden erilaisten tukimuotojen kehittäminen ja tarkastelu.

RAHOITUS

 • Vaikka kulttuurin rahoitukseen ei todennäköisesti ole tulossa kovia korotuksia lähitulevaisuudessa, nähdään kuitenkin tärkeäksi, että edustamaamme taiteen ja kulttuurin alaa rahoitetaan julkisesti. Kyseessä on olemassaoleva ja merkityksellinen taiteen ala, jonka ansaitsee arvostusta ja panostusta siinä missä muutkin taiteen alat.

NUORISO

 •  Kuinka nuoret tulevaisuudessa ja jo nyt tavoitetaan.
 • Kuinka saada alaikästen musiikkitapahtumat kannattaviksi markkinatalouden ristituulessa.

TASA-ARVO & YHDENVERTAISUUS

 • Artistien diversiteetti. Artistivalinnoissa tulee kiinnittää huomiota siihen, että erilaiset artistit esim. sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta pääsevät esille.
 • Taloudellinen tasa-arvo. On vastuullamme huomioida, että eri taloudellisissa tilanteissa elävät ihmiset pääsevät osallistumaan musiikkitapahtumiin.
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioitava myös henkilökuntaa palkattaessa.

JATKUVA KEHITYS

 • Vastuullamme on kasvattaa uusia yleisöjä ja artisteja.
 • Kehittäminen tarvitsee resursseja.
  • Oman työn rytmitys –> työssäjaksaminen

TILASTOINTI

 • Tarvitsemme hyvät työkalut alamme tilastointia varten
 • Ainoastaan tiedolla voimme vaikuttaa päättäjiin
 • On hyvä osoittaa aalmma työllistävyys sekä maksamamme palkkioden summa mm. kotimaisille artisteille.