Uutiset

Tiedonkeruu on elävän musiikin toimialan kehityksen avain


Ei ole vieras tieto  elävän musiikin toimijoiden keskuudessa, että alallamme toteutuva edunvalvonta on vasta hiljattain ottanut ensimmäiset konkreettiset kehitysaskeleensa kohti järjestäytymistä ja alan toimintaedellytysten parantamista. Keskeinen edunvalvonnan väline on tiedon kerääminen, koostaminen ja saattaminen sitä tarvitsevien ja hyödyntävien tahojen käsiin. Oman harjoitteluni puitteissa toteutettu hanke raportoi elävän musiikin kentän tilaa vuonna 2018. Sen keskeinen tavoite oli luoda raamit ja tavoitteet tulevaisuudessa toteutettavalle tiedonkeruulle.

Funktionaalisuus ja yhteismitallisuus. Näissä kuivan kuuloisissa sanoissa piilee tärkeät alan toimijoiden perustietoja koskevat kehitystarpeet. Tiedonkeruu alallamme ei ole entuudestaan tuntematon asia, mutta sen tarjoamaa hyötyä ei osata vielä tunnistaa tai hahmottaa oikeisiin sisältöihin. Useat toimijat tekevät itse tutkimusta ja tilastointia omiin tarpeisiinsa, eivätkä välitä tietoa eteenpäin. Mutta kukapa tietoa olisi yhteen koonnut ilman alan yhteistä edunvalvojaa, toisin on nyt. Järjestäjien omaan käyttöön kerätty tieto ei useimmiten ole samoilla mittareilla mitattua, eikä siten vertailukelpoista.

”Alamme voisi omaksua muun muassa elokuvateollisuudesta ja museoilta sekä sen eri toimijoilta kerättävän tiedon yhdistämisestä paljon. ”

Elävän musiikin konsertti- ja tapahtumatoiminnan valtakunnallista tilaa selvittävä tutkimus seisoo tällä haavaa pääasiallisesti musiikinesitystiedon sekä laveampien, koko kulttuurin kenttää koskevien hankkeiden ja selvitysten varassa, joista elävän musiikin osuutta on haasteellista eritellä omaksi kokonaisuudekseen. Teosto kerää koostetta esitetyistä teoksista sekä keikkapaikoista ja Music Finland julkaisee vuosittaisen mittauksen musiikkialan kokonaisarvosta, jossa elävän musiikin osuus eri sektoreiden välillä vastaa jo yli puolta kaikesta liikevaihdosta. Finland Festivals käsittelee vuotuiset kävijämäärät ja talouden avainluvut, mutta nämäkään eivät ole riittävän vahva näyttö antamaan tietoa, joka koskisi koko maan elävän musiikin festivaalikenttää – tieto kerätään ainoastaan jäsenfestivaaleilta, joiden keskuuteen suuri osa populaarimusiikkiin keskittyvistä festivaaleista sekä pienemmän volyymin tapahtumista eivät kuulu. Myös sosio-kulttuurisia ja sekä festivaalikävijöiden että -järjestäjien asenteita selvittäviä barometreja on toteutettu ja ne ovat ideana mainioita, mutta nekin tulisi saada koskemaan laajemmin kaikkia live-alan toimijoita.

Alaa koskevat tiedonkeruun tarpeet ovat monelta osin yhteneväisiä kaikkien kentän toimialojen kesken. On yleisessä tiedossa, että puutteellisen ja resursseiltaan pienen järjestäytymisen ja edunvalvontatyön vuoksi elävän musiikin ala näyttäytyy ulospäin sekä päättävien tahojen suuntaan pirstaleisena eikä sen rakenteita tunneta. Tämän seurauksena alalta puuttuu konkreettinen näyttö, jolla voitaisiin vakuuttua alan elinvoimaisuudesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Selvityksessä esiin nousee benchmarkkaus muilta taiteenaloita. Alamme voisi omaksua muun muassa elokuvateollisuudesta ja museoilta sekä sen eri toimijoilta kerättävän tiedon yhdistämisestä paljon. Musiikin saralla esimerkiksi jazz- sekä sinfoniaorkestereiden liitot ovat esimerkkejä mallikkaista talous- sekä kuluttajatutkimuksen toteuttajista.

Kartoituksen LiveFIN ry:lle toteutti Itä-Suomen yliopiston opiskelija ja Joensuun poppareiden aktiivi Osku Jalkanen harjoittelutyönään.

Luvut livealan kokonaisliikevaihdon taustalla, kävijämäärät sekä volyymi työllistäjänä ovat kolme keskeistä mittaria, joiden säännöllisellä selvittämisellä päästään eteenpäin alan julkisuuskuvan ja aseman vahvistamisessa sekä lujittamisessa osaksi ammattimaista kulttuurityötä Suomessa. Ihannetilanteessa vuonna 2020 järjestäytyminen elävän musiikin vapaalla kentällä on tavoitteellisen työn ja lisääntyneiden resurssien tuloksena kasvanut uudenlaisiin mittasuhteisiin. Perustietopohja on vahva ja LiveFINin kaltainen edunvalvontajärjestö toimii yhtäaikaisesti säännöllisen tiedonkeruun toteuttajana, kokoajana sekä kehittäjänä valvoen, että tietoa kerätään samassa formaatissa. Yhdessä laajan jäsenkuntamme avulla ja yhteisvaikutuksella nostamme esiin elävän musiikin ja kulttuurin laaja merkityksellisyyden yhteiskunnassa ja siten avaamme sille mahdollisuuden kehittyä. Latu on auki. ’

Tutustu Osku Jalkasen tekemään kartoitukseen täältä!

Tukea esittävälle taiteelle


Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien myöntämä TelepART on kevyt ja ketterä tuki, jolla edistetään esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja esiintymismahdollisuuksia. Tuen tavoitteena on luoda lisää kulttuurivaihtoa Suomen ja hankkeessa mukana olevien maiden välille. Tuki laajenee Ranskaan keväällä 2019.

TelepART-tukea voidaan myöntää joko suomalaisen esiintyjän esiintymiselle ulkomailla tai ulkomaisen esiintyjän esiintymiselle Suomessa. Tukea voivat hakea yksittäiset esiintyjät, ryhmät, esiintyjien edustajat kuten agentuurit sekä tapahtumajärjestäjät. Tukea myönnetään matka-, majoitus- ja rahtikuluihin, ja se voi kattaa korkeintaan 50% projektin kokonaiskuluista. Suurin myönnettävä tukisumma on 1000 € ja pienin 100 €. 

TelepART-haku on auki jatkuvasti, ja päätöksistä ilmoitetaan kahden viikon kuluessa hakulomakkeen jättämisestä. Englanninkieliset hakulomakkeet, hakuohjeet sekä tarkat myöntökriteerit löytyvät osoitteesta www.applytelepart.com.

Open Club Day tuo konserttien järjestäjät pimeydestä valoon

Konsertit eivät synny itsestään, vaikka työtä niiden takana voi olla vaikea hahmottaa. Konserttien ja keikkojen taustalta löytyy monialaista yhteistyötä, korkealaatuista ammattiosaamista sekä toisinaan suurta riskinottoa. Riskinottoihin kannustaa tekijöiden intohimo musiikkiin ja halu luoda onnistuneita elämyksiä. Ilman rohkeita riskinottajia jäisi moni suomalainen artisti ilman keikkaa ja monet yleisöelämykset kokematta. LiveFIN:in ja Music Finlandin viime keväinen tutkimus osoitti, että harva keikkapaikka tekee toiminnallaan voittoa. Vaihtoehtoisen musiikin on silti päästävä esille. Tarve sille kumpuaa ihmisten tarpeesta toteuttaa itseään ja omaa identiteettiään. Tähän lukeutuvat niin musiikin tekijät kuin musiikin kuluttajat.

Helmikuun toisena päivänä 2.2.2019 järjestetään jo toista kertaa Euroopan laajuinen teemapäivä Open Club Day, jonka tarkoituksena on esitellä konsertti- ja keikkapaikkoja, niiden toimintaa sekä henkilökuntaa monipuolisin tavoin. Päivän tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Keikkapaikat ovat omilla alueillaan merkittäviä kulttuuritoimijoita tuoden erilaisia ihmisiä yhteen, tukien paikallista musiikkia, kulttuuria ja musiikin tekijöitä sekä tarjoten helposti lähestyttäviä kulttuuripalveluita.

 

Keikkapaikkojen arkea ja Open Club Dayn merkitystä kuvailee seuraavasti järjestön toiminnanjohtaja Salla Vallius:


“Elävä musiikki on yksi niistä taiteen ja kulttuurin muodoista, joka on lähes jokaisen Suomessa asuvan henkilön saavutettavissa. Keikkapaikkoja löytyy Hangosta Levi-tunturille, genrerajat joustavat iskelmästä rap -musiikkiin, tilat ovat lakiin nojaten mahdollisimman esteettömiä ja monet pääsymaksuttomat tapahtumat tarjoavat elämyksiä myös vähäosaisimmille. Myös nuoret on huomioitu omilla sallituilla tapahtumillaan ja alueillaan. Konsertteja on tekemässä suuri joukko tapahtumantekijöitä, jotka usein toimivat näkymättömissä.

Keikan järjestäminen vaatii musiikkialan tuntemusta, neuvottelutaitoja, sopimusteknistä osaamista ja kansainvälisiä suhteita. Lisäksi tapahtumien tiedottaminen ja markkinointi edellyttävät viestinnällisiä taitoja, tuottaminen teknistä ymmärrystä ja keikkaillan aikana monialainen joukko pitää huolen esitystekniikan toimivuudesta, turvallisuudesta sekä asiakkaiden sujuvasta palvelusta. Tämän kaiken pyöriessä päivästä toiseen on tarpeena kehittää toiminnasta ja palveluista vielä entistä parempia. Konserttien tuottamiseen tarvitaan siis hurja määrä osaamista ja ammattilaisia.

Open Club Day on hieno aloite tuoda alan osaajien työ esille ja antaa sille sekä työn tekijöille ansaittua arvostusta. Toiveena on, että elävän musiikin ala saa arvostusta ja vahvistaa asemaansa Suomalaisessa kulttuurin kentässä, missä sitä on pidetty paikoin itsestäänselvyytenä ja amatöörien puuhasteluna.”


 

Vuonna 2019 Suomen Open Club Day´ssä on mukana 8 toimijaa ympäri Suomen: Tavastia, Bar Loose, Ravintola Torvi, Logomo, Tanssisali Lutakko, Tullikamari (Klubi/Pakkahuone), Henry´s Pub Kuopio sekä Rytmikorjaamo.

Linkkejä:
Facebook event
Open Club Day

Open Club Day kutsuu tutustumaan keikkapaikkoihin

Open Club Day rantautuu jo toistamiseen Suomeen helmikuussa 2019. Kansainvälisessä tempauksessa mukana olevat klubit ja keikkapaikat ympäri Euroopan avaavat ovensa yleisölle päiväsaikaan ja esittelevät mitä kulissien takana tapahtuu. Tapahtuma näyttää yleisölleen kuinka keikat, ikimuistoiset tapahtumat ja mahtavat elämykset todellisuudessa rakennetaan ja miltä keikkapaikoilla näyttää päivän valossa. Open Club Day on tilaisuus tutustua kaupungin tapahtumapaikkoihin uusin silmin sekä pyrkimys rikkoa ennakkoluuloja. Euroopanlaajuisen teemapäivän tavoitteena on esitellä klubeja ja keikkapaikkoja kulttuurisina, taloudellisina sekä sosiaalisina toimijoina ja nostaa niiden arvostusta yleisön ja yhteiskunnan silmissä. Kävijöille päivä tarjoaa paikasta riippuen mahdollisuuden muun muassa opastettuihin kierroksiin, erilaisiin aktiviteetteihin lapsille ja perheille, tärkeää tietoa alan opiskelijoille sekä monenlaisia workshoppeja. Ohjelma kokonaisuudessaan julkaistaan tammikuussa 2019.

Tule mukaan – yksin tai yhdessä!
Tapahtumat ovat maksuttomia.
Suomessa Open Club Day -tapahtumaa koordinoi LiveFIN ry.

Kuva: Gabee Photography

 

LiveFIN ry:n hallitus vuodelle 2019 on valittu

LiveFIN ry:n syyskokous järjestettiin Tampereella 5.10.2018. Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa vuoden 2019 toimintasuunnitelma sekä valittiin hallitus seuraavalle vuodelle. Uusi hallitus aloittaa 1.1.2019. Nykyisessä hallituksessa jatkavat vielä vuoden loppuun Eeka Mäkynen (Tuska Festival) ja Janne Joutsenniemi, minkä jälkeen kapula ojentuu seuraaville Niksu Väistö (Live Nation Finland) sekä Niina Rstolainen (Qstock Festival). Muuten hallituksessa jatkavat myös ensi vuonna pj Samppa Rinne, vpj Jonna Paananen, Piia Lääveri, Panu Hattunen, Mika Nikula, Iina Maula ja Reeta Pankka.

HALLITUS 2019:

pj Samppa Rinne (KOKO Lahti oy, Sibeliustalo/ Lahti ),
vpj Jonna Paananen (Tanssisali Lutakko/ Jyväskylä),
Piia Lääveri ( Ruisrock Festival, Vantaan Festivaalit/ Turku-Helsinki),
Panu Hattunen ( Ravintola Kerubi Ilosaarirock Festival / Joensuu),
Niksu Väistö ( Live Nation Finland / Helsinki),
Mika Nikula ( Espoon kulttuurikeskus / Espoo),
Reeta Pankka ( Bar Loose Tänäänkin menee hyvin Lepakkomies Baari ),
Iina Maula ( Fullsteam Agency/ Helsinki ) ja
Niina Ristolainen ( Qstock/ Oulu ).

Basso Nosteen ja LiveFIN ry:n yhteistyö nostaa keikkalavoille uusia artisteja

Basso Noste uudistuu vuoden 2019 alussa. Noste on tukenut muutaman vuoden ajan kulttuuria ja taidetta uudella ja raikkaalla tavalla, mutta Basson ja LiveFIN ry:n syventyneen yhteistyön myötä kulttuurisponsorointiohjelmaa on päätetty virittää uudelle vaihteelle.

Vuoden 2019 alusta Noste-tuki keskittyy tuoreeseen elävään musiikkiin ja esittävään taiteeseen. Kotimaan keikkalavoille ja yleisöjen eteen nostetaan vuosittain noin 40 kiinnostavaa artistia Basson, Noste-kumppaneiden sekä LiveFIN ry:n yhteistyönä.

Uuden Noste-tuen tavoitteena on koskettaa konkreettisesti kulttuurin keinoin yhä useampaa ihmistä, tarjota sen mahdollisuudet yhä laajemmalle joukolle ja antaa panos kotimaisen elävän musiikin kehittämiseen.

Erilaiset artistit ja esiintyjät voivat seuraavan hakukauden alusta alkaen hakea Basso Noste -tukea, minkä kautta heille tarjoutuu livekeikka ja keikkapalkkio. LiveFIN on Suomen musiikkitapahtumien verkosto, jossa ovat mukana Suomen tunnetuimmat ja tärkeimmät keikkapaikat Helsingin Tavastiasta Oulun 45 Specialiin. Basso Noste -kumppanit haluavat olla mukana tukemassa kotimaisen kulttuurin, taiteen ja elävän musiikin kasvua.

Esiintymiskokemukset aidoissa keikkaolosuhteissa ovat tärkeä osa artistien urakehitystä ja kotimaisen musiikin kehittymistä. LiveFIN ja uudistunut Basso Noste ovat tekemässä työtä, joka lisää suomalaisen musiikin arvostusta, tukee nousevia artisteja, kehittää populaarimusiikkikulttuuria, kasvattaa uusia tulevaisuuden suunnannäyttäjiä ja osoittaa keikkapaikkojen merkityksen konserttien mahdollistajana. Keikkapaikat ovat musiikkikulttuurin kehtoja, jotka tuovat yhteen koko musiikin maailman. Keikoilla Noste-tuen tähdistä pääsevät nauttimaan kaikki.

Basso Nosteen uusi aikakausi tarkoittaa käytännössä siirtymistä taloudellisesta tuesta myös konkreettisesti artisteja ja esiintyjiä lavoille nostavaksi tukiohjelmaksi. Yhdessä LiveFINin kanssa pystymme vaikuttamaan suomalaiseen kulttuuriin sekä tarjoamaan Noste-kumppaneille entistäkin kattavamman tavan tukea suomalaista kulttuuria sekä päästä myös omin silmin näkemään ja kokemaan Noste-kumppanuuden hienouden keikkapaikoilla ympäri Suomen, kertoo Katri Mäkinen Basso Median myyntijohtaja.

Basso Noste on helposti lähestyttävä suomalaisen kulttuurin palkitsemismalli, jolla luodaan uudenlaista kaupallista kulttuurisponsorointia. Basso Noste on jakanut tähän mennessä yli 70 000 euroa mainostuloistaan suomalaisen kulttuurin edistämiseen. Rahallisen tuen lisäksi Basso ja LiveFIN ry haluavat jatkossa tarjota myös konkreettista nostetta uralle esiintymismahdollisuuksien muodossa, Nosteen aiemmin keskittyessä pelkkään rahalliseen tukeen.

LiveFIN ry palkitsi Töölön Ketterän Tankki Täyteen -palkinnolla

Suomen rock-klubien liiton kehittämän ja nykyisin LiveFIN ry:n jakaman perinteikkään Tankki Täyteen -artistipalkinnon pokkasi tänä vuonna helsinkiläinen grime-duo Töölön Ketterä. Palkinto luovutettiin torstai-iltana 4.10. Tampereen Olympia-korttelissa juuri ennen yhtyeen keikkaa. Töölön Kettterä edustaa uutta urbaania musiikkia ja duon livekeikoilla koettava energia on vertaansa vailla. Suomen konserttijärjestäjät haluavat Tankki Täyteen -tunnustuksella tukea kotimaisia raikkaita ja nousevia artisteja sekä kannustaa keikoille. Palkinto on arvoltaan 2000 € ja sillä voi esimerkiksi kattaa keikkarundien bensakuluja. Lisäksi LiveFIN ry:n keikkapaikat lupaavat parhaansa mukaan buukata palkinnon saajan livekeikalle seuraavan vuoden aikana. LiveFIN toivottaa Töölön Ketterälle paljon onnea ja turvallisia keikkareissuja!

 

Aikaisempina vuosina Tankki Täyteen -palkinnon ovat saaneet muun muassa The Holy ja Litku Klemetti. Vuoden 2018 palkinnon saaja oli sarjassaan viides.

Towards equality in the music sector

Towards equality in the music sector
by Heidi Horila

LINK TO FMQ

In many respects, Finland is held up as a paragon of equality. Yet even now in 2018 equality has not been fully attained in the music sector. There is a drive to level the playing field, using tools developed jointly by operators in the field.
A preliminary report on gender distribution in jobs and elected posts in the Finnish music sector from 2017, published by Music Finland, showed that in the Finnish music sector the majority of board members and senior managers in enterprises and NGOs are men. Women are in a minority in almost all areas; women outnumber men only among festival employees.

At the Music & Media event held one year ago, a decision was made to draft a set of six theses to foster equality and diversity. These are principles to which operators in the Finnish music sector may commit. By signing the theses, companies and organisations undertake to draw up an equality and non-discrimination plan and to comply with it, among others.

At the time of writing (September 2018), more than 100 Finnish organisations and companies have signed the theses.

 

CHANGE BEGINS WITH STRUCTURES AND ATTITUDES
One of the signatories to the equality theses is LiveFIN, a network for music events in Finland. LiveFIN is active in the field and is currently promoting and designing practical tools based on the theses. “The main thing is to start a discussion about the anomalies in the music sector, because above all this is about changing attitudes,” says Salla Vallius, executive director of LiveFIN.

Achieving equality is a long-haul campaign, and the first prerequisite for change is acknowledging that change is needed. This is a substantial challenge in and of itself, because the prevalent attitudes and practices in the sector have become established over a long period of time.

“There are people out there who refuse to see the problems inherent in the structures,” says Vallius with chagrin. One problem she mentions is that woman performers and other women employed in the music sector constantly have to deal with their professional competence being belittled. “Discrimination like this can be difficult to prove in practice.”

As a potential change agent, Vallius names booking practices. This summer, it was noted in the news that only one in nine performers at Finnish music festivals are women. Change and variety can be achieved in the range of performers by focusing more attention on whom to book. Club organisers and booking agents play a major role in this and have great responsibility.

“People shouldn’t be able to hide behind the claim that they cannot book woman performers because there are none available. We have to look beyond the major venues and ask where the performers are who are conspicuous by their absence from major events, and then make an effort to feature more of them.”

Salla Vallius. Photo: Jukka Vahter / Entertainment Business Arena

 

CUSTOMISED PLAN FOR EACH WORKPLACE
The unequal distribution of jobs in the music sector is not confined to the managerial level or to artist rosters; it is pervasive throughout the sector. The same is true of Finnish working life in general.

“There must be a collective will to achieve change. Otherwise it will not happen. But we don’t want to preach; we just want to remind people that when equality is served and more voices are heard, this will generate wellbeing in all areas of working life,” Vallius notes.

It is easy enough to sign the theses of equality, but what does complying with them mean in practice?

LiveFIN does not monitor how the principles are observed in each workplace or require reports to be submitted. The guidelines start with launching a discussion on equality in the workplace. “The goal is that as a result of this discussion the workplace community will draw up a feasible, customised equality programme that is mainstreamed in all areas of the workplace community,” says Vallius.

Another goal is to learn to identify harassment situations, for instance. This requires training and resources, and there are now plans to create a materials databank that can provide support in a variety of situations.

Vallius stresses that it is important for all parties to collaborate. “I believe that by doing things together and focusing on solidarity, we can achieve more than just by retreating into our respective cliques. Equality should be a shared goal, and we should all be able to enjoy it.”

DIVERSE, ACCESSIBLE AND PLURALIST MUSIC – SOME EXAMPLES FROM FINLAND
– Theses for promoting equality, non-discrimination and diversity in the music sector

– At Our Festival in 2017, all the performers were women. In an interview, artistic director Pekka Kuusisto said he wished though that this would not need to be singled out for attention in this day and age. “Equality has seeped into the DNA of Our Festival and is apparent in the festival content, although we don’t tout it in our press releases,” say the Kamus Quartet, currently artistically in charge of the festival.

– The performers invited to the FemFest festival in Turku in September 2018 were women, trans and non-binary persons, and men performing with them. “We want to provide a stage for performers who inhabit margins. We did not exclude any genres, and artists did not have to be well known or have published widely or have a ton of followers on Facebook to be accepted to perform,” says Tiina Käpylä, producer of the music programme at FemFest.

– Provinssirock, one of the largest rock events in Finland, declares on its website that it is 100% equal. The event has a zero tolerance policy regarding discrimination and harassment on the basis for instance of gender, ethnicity, skin colour or sexual orientation.

– The Ruisrock festival has committed to ten accessibility promises that it promises to improve continuously. It is also involved with the ‘Music Belongs to Everyone’ project, where materials to support communication are produced employing pictograms and simple language.

– At the Tampere Biennale 2018, nearly 45% of the works performed were composed by women.

– The Music & Media event requires that all its employees undertake to uphold the equality and non-discrimination principles of the event. These include safety, inclusiveness, gender sensitivity and accessibility. Everyone registering for the event must also commit to its values.

– In spring 2018, the Finnish Musicians’ Union conducted a survey among its members concerning sexual harassment in the music sector. The purpose was to explore how common sexual harassment is and what typical situations are like, and also to gain knowledge of how the matter is generally viewed in workplace communities in the sector. The survey revealed that sexual harassment and other discrimination are experienced the most in the music sector by women, young people and freelancers. The survey responses showed that there is a need for addressing harassment, and some concrete ideas on how to do this were also given.

– Resonaari is a music institute based in Helsinki that has brought an alternative approach to the Finnish music education system. It facilitates goal-oriented musical activities and vocational education in music for people excluded from ordinary music institutes.

– Mental Beauty Records (MBR) is an online community of music creators and performers, aimed at recovering mental health patients who are interested in making music.

– Pertti Kurikka (of the Pertti Kurikan Nimipäivät band) has founded a shop and gallery called Pertin Valinta in Helsinki. It has a selection of artworks, recordings and books by ‘outsider’ artists. Pertin Valinta also forms its own art community, ’an outsiders district of Helsinki’, organising art workshops and projects and bringing works by Finnish outsider artists to the attention of international audiences.

Discussion on equality in the music sector in Finland will continue at the Music & Media event in Tampere in 2018. The panel discussion and workshop to be held on 4 October will this time focus on how the Theses for promoting equality, non-discrimination and diversity in the music sector can be translated into practical action. A new questionnaire about equality in the music sector will also be presented at this event.

Translation: Jaakko Mäntyjärvi
Featured photo by Maarit Kytöharju / Our Festival: Maja S. K. Ratkje & Maija Tammi at Our Festival 2017.

Yhdistyksen syyskokous/ Föreningens höstmöte 5.10.2018

Arvoisa LiveFIN ry:n jäsen,
tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen perjantaina 5.10.2018  klo 12.30 alkaen ravintola Telakan toiseen kerrokseen Tampereelle (Tullikamarin aukio 3, 33100 Tampere). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat ja valitaan vuoden 2019 toiminnantarkastaja sekä hallitus.

Ennen kokouksen alkua ravintola Telakassa on mahdollista lounastaa omakustanteisesti ja kokouksen jälkeen jätetään aikaa yleiselle keskustelulle ja kuulumisten vaihdolle. Pidetään kokous tehokkaana ja kompaktina.

Aika ja Paikka:
Pe 5.10. klo 12.30 – 13.30
Ravintola Telakan yläkerta
Tullikamarin aukio 3, 33100 Tampere

ILMOITTAUDU KOKOUKSEEN ALLA OLEVAN LINKIN KAUTTA!!
https://goo.gl/forms/8pjq4E67UdBZZHwc2


Helsingissä 20.9.2018
LiveFIN ry:n hallituksen puolesta,
Salla Vallius
Toiminnanjohtaja
* * * * * * * * *

INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE 
Ärande LiveFIN rf medlem, välkommen att delta i föreningens höstmöte fredag 5.10.2018! Mötet hålls i restaurang Telakkas andra våning i Tammerfors (Tullilamarin aukio 3, 33100 Tammerfors). Under mötets gång går vi igenom, samt väljer, verksamhetschef och styrelse inför året 2019.

 

Det finns möjlighet att äta lunch på egen bekostnad före mötet på restaurangen. Efter mötet finns det tid för öppen och allmän diskussion. Vi strävar efter ett effektivt möte.

 

Tid och plats: 
Fre 5.10 klo 12.30-13.30
Restaurang Telakkas övre våning
Tullilamarin aukio 3, 33100 Tammerfors
Mötet är på finska.

 

ANMÄL DIG TILL MÖTET GENOM LINKEN NEDANFÖR!
https://goo.gl/forms/8pjq4E67UdBZZHwc2

 

Helsingfors 20.9.2018,

För LiveFIN rf styrelse
Salla Vallius
Verksamhetsledare

Osallistu RFID-teknologia workshoppiin 4.10.

Workshop
RFID-teknologia vahvemmin osana tapahtumia tulevaisuudessa? -työpaja,
Torstai 4.10.2018 klo 18-19 @ Olympia-Kortteli, Tampere

RFID on teknologia, joka on ollut olemassa jo monta kymmentä vuotta. Kuitenkin sitä on alettu hyödyntää vasta viime vuosina suomalaisella tapahtumakentällä esim. Cashless -rannekkeiden muodossa. Kyseisellä teknologialla on kuitenkin mahdollisuuksia muotoutua muihinkin käyttötarkoituksiin eri venueilla ja tapahtumissa. Tämän työpajan tarkoituksena on syventyä RFID-maailmaan ja pohtia yhdessä miten tätä teknologiaa voisi hyödyntää tulevaisuudessa, ja millaisia mahdollisuuksia ja uhkia se tuo mukanaan.

Ota mukaan rento ja avoin asenne, sillä hulluimmista ideoista voi syntyä jotain uutta ja suurta!

Ilmoittaudu mukaan  mahd. pian lähettämällä sähköpostia osoitteeseen suviryynanen@gmail.com

 

Työpajan ohjaa Humanistisen Ammattikorkeakoulun kulttuurituottajaopiskelija Suvi Myllynen. Suvi tekee parhaillaan opinnäytetyötä, jossa hän tutkii RFID-teknologiaa ja mitä uutta se voisi tuoda suomalaiselle live-musiikin kentälle. Tämä työpaja on yksi osa hänen opinnäytetyötä varten tekemää tutkimusta.