Edunvalvontatilaisuudessa keskusteltiin musiikki- ja tapahtuma-alan näkymistä

LiveFIN ry, Musiikkitalo, Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry sekä Tapahtumateollisuus ry järjestivät 30. marraskuuta edunvalvontatilaisuuden Helsingin Musiikkitalolla.

Tilaisuudessa musiikki- ja tapahtuma-alan edustajat kertoivat, miltä alojen tilanne näyttää ja millaisella politiikalla voidaan tukea alojen kasvua. Keskustelussa oli mukana alan merkittävimpiä toimijoita: Musiikkitalon toimitusjohtaja Emilia Mäki, Live Nation Finlandin toimitusjohtaja Tomi Saarinen ja Sunborn Liven promoottori Pietu Sepponen. Keskustelua johdatteli Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Kaisa Rönkkö.

Keskustelussa nousi esiin muiden muassa huoli pääsylippujen arvonlisäveron korotuksesta sekä aluehallintoviranomaisten uusien tulkintojen haitallisuudesta elävän musiikin alalle. Keskustelijat totesivat, että mikäli alaa ei tueta ja toimintaedellytyksiä paranneta, tulee tapahtuma-ala kärsimään esimerkiksi kansainvälisten mahdollisuuksien suhteen. Suomi on arvostettu tapahtumamaa ja kulttuurin Suomi-buumi on olemassa, mutta osaamisesta täytyy pitää kiinni ja sitä on ylläpidettävä. Myös esimerkiksi kaupunkien roolia tapahtumien mahdollistajana korostettiin sekä peräänkuulutettiin toimivaa yhteistyötä yksityisen ja julkisen välillä.