Elävän musiikin toimialabarometri on julkaistu


Suomen elävän musiikin vapaa kenttä porskuttaa pitkälti omillaan

Elävän musiikin tapahtumat, klubikeikat ja festivaalit, keräävät vuosittain pari miljoonaa kävijää ympäri Suomen. Kyseessä on merkittävä, koko Suomen kattava saavutettavia kulttuuripalveluja tuottava verkosto, joka tarjoaa työllistymismahdollisuuksia yli 10 000 kulttuurialan ammattilaiselle, opiskelijalle ja alalla harrastuneelle. Elävä musiikki osallistaa huomattavan joukon ihmisiä mukaan kulttuuritoimintaan vapaaehtoisuuden kautta, mikä lisää ihmisten hyvinvointia ja luo paikkakunnille veto- ja pitovoimaa. Konsertteja tuotetaan pääsääntöisesti yritysmuotoisesti tukien osuuden ollessa vain noin 2 % tuloista, mikä on Euroopan tasolla yksi pienimmistä. Elävän musiikin tapahtumat ovat yksi keskeinen tekijä artistien työllistymisessä. Vuosittain pelkästään venuet ja klubit toteuttavat arviolta 16 000 artistiesiintymistä ja lukua kasvattaa entisestään festivaalien, laivayhtiöiden ja tanssilavojen artistiesiintyjämäärät.

Elävän musiikin tapahtuma-ala on edelleen jokseenkin miesvoittoinen, vaikkakin festivaalien henkilökunnassa yli 50 % alkaa olla naisia. Myös ohjelmisto on miesvaltainen, sillä klubien esiintyjistä 72 % on pelkästään miehistä koostuvia ns. all-male -kokoonpanoja ja festivaaleillakin mieskokoonpanojen osuus on 64 %. Ohjelmistojen osalta kaivataankin työtä tasa-arvoisempien ja moninaisien artistikattausten saavuttamiseksi.

Music Finland arvioi vuonna 2018 elävän musiikin kokonaisarvoksi 272,4 miljoonaa euroa. LiveFIN ry teki ensimmäistä kertaa arvion elävän musiikin vapaan kentän arvon jakautumisesta eri sektorien välillä. Suurimpina porskuttavat musiikkifestivaalit 48 % ja venue- ja klubikeikat 29 % osuuksilla. Suurkonserttien osuus on 12 %  ja muiden (laivat ja tanssilavat) 11 %.

Suomen elävän musiikin vapaa kenttä on saanut alkuvuodesta 2020 kaksi uutta alaa syväluotaavaa julkaisua. Suomi on ensimmäistä kertaa mukana Euroopan valtakunnallisten elävän musiikin yhdistysten kattojärjestö Live DMA:n tutkimusjulkaisussa The Survey: Live Music Venues & Clubs in Europe – Facts & Figures. Tämän lisäksi Suomen valtakunnallinen elävän musiikin tapahtumien verkosto LiveFIN ry on tehnyt julkaisun Elävän musiikin toimialabarometri 2019


Julkaisuihin voi tutustua täältä:
Elävän musiikin toimialabarometri 2019
The Survey: Live Music Venues & Clubs in Europe- Facts & Figures

Lisätietoja:

Maarit Kinnunen, tutkija,maarkinn@ulapland.fi , +358 50 5779153

One comment on “Elävän musiikin toimialabarometri on julkaistu

  1. Ilmari on

    Ammatikseni keikkaievana olen huomionut sen että klubikeikat vähenivät dramaattisesti kun laki yökerhojen musiikista muuttui. Sen sijaan firmakeikat lisääntyivät jopa niin että ovat tärkeämpi tulonlähde kuin ravintolat.

Comments are closed.