Elävän musiikin vapaan kentän toimialatutkimus 2021 osoittaa, että koronarajoitukset vaikuttivat olennaisesti alan toimintaan ja tulokseen

LiveFIN ry keräsi touko-heinäkuussa 2022 elävän musiikin toimijoiden vuoden 2021 tunnuslukuja. Tutkimuksesta selviää, että vuosi 2021 oli koronan johdosta vaikea elävän musiikin tapahtumajärjestäjille. 

LiveFINin teettämä toimialatutkimus kokoaa alan keskeiset tunnusluvut yhteen ja kertoo alan toimijoiden haasteista, tavoitteista ja tulevaisuuden näkymistä. Toimialatutkimus osoittaa, että koronan vaikutukset elävän musiikin alan 800 toimijalle ovat laajat. Koronasta huolimatta alan pyrkimyksenä on kehittää omaa toimintaansa sekä tuoda hyvinvointia ja elämyksiä kävijöille.

Koko elävän musiikin alan liikevaihto oli vuonna 2021 arviolta 135 miljoonaa euroa. Arviossa ovat mukana keikka- ja konserttipaikat, rytmimusiikkia ja klassista musiikkia sisältävät festivaalit, tanssilavat, suurkonsertit ja laivat. Vuoteen 2019 verrattuna vuonna 2021 alan liikevaihto putosi 317 miljoonaa euroa eli 70 prosenttia. Järjestämättä jäi yli 10 000 tapahtumaa ja toteutumatta yli 22 000 elävän musiikin esitystä. Lisäksi verrattuna vuoteen 2019 työntekijöiden määrä putosi 10 500 hengellä, vapaaehtoisten määrä putosi 15 300 hengellä, ja noin 6,5 miljoonaa käyntiä elävän musiikin tapahtumissa jäi toteutumatta.

Pandemian vaikutuksista toivutaan alalla vielä pitkään: toimijoiden pitää vakauttaa talouttaan, liput ostetaan aiempaa myöhemmin, työvoimasta on koronan jälkeen pulaa ja markkinat ovat ylikuumenneet. Samaan aikaan uudet haasteet, kuten energiakriisi, inflaatio ja Ukrainan sota haastavat alaa. LiveFIN ry pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin edunvalvonnalla, sisäisen keskustelun ylläpidolla, tiedonjaolla ja -keruulla sekä kansainvälisellä yhteistyöllä.

Tutustu toimialatutkimukseen tarkemmin täällä.

Lisätietoja: 
Susanna Hulkkonen
Toiminnanjohtaja, LiveFIN ry
+358 50 911 6570
susanna.hulkkonen@livefin.fi
 
Maarit Kinnunen
Tutkija, Lapin yliopisto
+358 50 5779153
maarkinn@ulapland.fi