Euroopan klubidata on julkaistu – Suomi mukana ensi kertaa!

THE SURVEY
Live music venues & clubs in Europe – FACTS & FIGURESPublication January 2020, based on data 2017 (Live DMA).

Euroopan elävän musiikin valtakunnallisten yhteisöjen kattojärjestö Live DMA on koonnut ja julkaissut 14 maata kattavan datan liittyen elävän musiikin tapahtumapaikkoihin ja klubeihin. Suomi on mukana ensimmäistä kertaa.

Raportti antaa yleiskatsauksen Euroopan elävän musiikin klubien luvuista ja merkityksestä kulttuurisektorilla muun muassa avaten tapahtumamääriä, alan työllistävyyttä, merkitystä artisteille ja kuvaten kokonaisliikevaihtoa (jäsen klubien 2597 kautta).

Jokainen jäsenvaltio klubitoiminnan osalta esitellään omalla sivullaan, mikä tekeekin raportista mielenkiintoisen, kun ensi kertaa pääsemme vertaamaan Suomen lukuja muihin Euroopan maihin.

Raportin mukaan valtaosa Suomen elävän musiikin klubeista toimii yritysmuotoisesti, minkä ohella ravintola toiminta näyttelee merkittävää roolia. Suurin osa menoista kohdistuu ohjelmaan julkisen tuen tukiessa toimintaa 1 % edestä.

Yhdessä naapurimaamme Ruotsin kanssa muuhun Eurooppaan verrattuna julkinen tuki on pienimmästä päästä, kun taas esimerkiksi Tanska näyttäytyy avokätisempänä 30 % tukiosuudella yhdistystoiminnan korostuessa Suomea ja Ruotsia huomattavasti korkeammalle.

Data on kerätty vuodelta 2017.