Juurista latvoille -hanke kehittää elävän musiikin alalle uusia toimintamalleja

Osa elävän musiikin tapahtumatoimijoista huomasi 2010-luvulla, että nuorten kiinnostus elävän musiikin tapahtumiin oli hiipunut. Uuden diginatiivin sukupolven elävän musiikin kuluttaminen on muuttunut. Music Finlandin, LiveFIN ry:n sekä Live DMA:n tutkimukset osoittavat, ettei lipunmyynnillä kateta konserttitoiminnasta aiheutuvia kuluja. Tuloa ovat lipunmyynnin ohessa muodostamassa muut tuloväylät, merkittävimpänä ravintolamyynti. Alaikäisten nuorten sekä laskevan alkoholinkulutus trendin suhteen vallitseva liiketoimintamalli ei ole kestävä. Vuodesta 2007 alkaen alkoholin kokonaiskulutus on ollut laskussa ja viime vuosina nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt. Tämä kielii pienemmästä kulutuksesta kyseisen ryhmän kohdalla myös tulevaisuudessa.

Juurista latvoille -hanke tähtää suomalaisen elävän populaarimusiikkikulttuurin jatkuvuuden ja moninaisuuden turvaamiseen. Tavoitteena on selvittää kuinka nykyinen diginatiivi sukupolvi osallistuu elävään populaarimusiikkikulttuuriin ja kartoittaa osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tuotetun ymmärryksen pohjalta hahmotetaan alaan vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät, joiden pohjalta kehitetään rakenteelliseen muutokseen johtavia toimintamalleja yhdessä nuorten ja alan toimijoiden kanssa.

Ala tarvitsee uusia toimintamalleja ylläpitääkseen matalan kynnyksen kulttuurillisen ilmaisun mahdollisuutta. Uudet tekijät ja kokijat on saatava synnyttämään uutta kulttuuria.

Lue lisää hankkeesta ja seuraa sen eri vaiheita osoitteessa

juuristalatvoille.fi