Kesän festivaaleilla puututaan aktiivisesti epäasialliseen käytökseen

Suomen festivaalikesä on täydessä vauhdissa. Elävän musiikin edunvalvontajärjestö LiveFIN ry:n viimeisimpien arvioiden mukaan kesälle on tulossa noin 350 festivaalia. Festivaaleilla panostetaan entistäkin vahvemmin epäasiallisen käytöksen ehkäisyyn: useilla festivaaleilla on käytössään turvallisemman tilan periaatteet sekä esimerkiksi häirintäyhdyshenkilö ja erilaisia yhteistyökuvioita sosiaaliseen kestävyyteen keskittyneiden järjestöjen kanssa. Lisäksi festivaaleilla kannustetaan yleisöä puuttumaan aktiivisesti mihin tahansa häirintään viittaavaan käytökseen.

Elävän musiikin alalla on tehty viime vuosina runsaasti työtä epäasiallisen käytöksen kitkemiseen keikoilta ja festivaaleilta. Jotta työtä voidaan kehittää, on elävän musiikin edunvalvontajärjestö LiveFIN myös tehnyt aiheeseen liittyvää tutkimusta. Tiedon avulla epäasialliseen käytökseen voidaan puuttua tehokkaasti, ja samalla elävä musiikin ala voi osallistua häirinnän kitkemiseen koko yhteiskunnasta.

“Se että tiedämme, millaisissa tilanteissa epäasiallista käytöstä tapahtuu, auttaa suunnittelemaan oikeita toimenpiteitä häirinnän ehkäisemiseksi. LiveFINin jäsenistö on käynyt tiivistä keskustelua aiheen parissa kuluneen kevään aikana. Tietoa ja parhaita käytänteitä on jaettu ja tätä yhteistyötä jatketaan edelleen. Elävän musiikin ala tavoittaa laajan ja monimuotoisen yleisön ja vaikuttaa suuriin joukkoihin, joten se voi toimia myös suunnannäyttäjänä”, sanoo LiveFIN ry:n toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen.

LiveFINin tuoreimmissa, vuoden 2022 elävän musiikin yleisökyselyissä kysyttiin epäasiallisen käytöksen esiintymisestä festivaaleilla ja keikkapaikoilla. Kyselyistä selviää, että 30 % festivaalibarometrin vastaajista ja 23 % keikka- ja konserttikyselyn vastaajista on kokenut jotain epäasiallista käytöstä viimeisen viiden vuoden aikana. Häirintää tapahtuu useimmiten esityksiä katsottaessa ja tuntemattomien yleisön edustajien taholta; tyypillisesti häirintää tapahtuu suurissa joukoissa. Tuloksista selviää, että erityisesti aliedustettuun ryhmään kuuluminen lisää häirintäkokemuksia. Alan toimijat ovat reagoineet tutkimukseen lisäämällä häirintää ehkäiseviä toimintatapoja ja viestintää. LiveFIN osallistuu niin ikään alan kehittämiseen tarjoamalla tutkimusta, viestintää ja koulutusta.

LiveFIN ry:n barometrikyselyt toteutti tutkija Maarit Kinnunen (YTT, FM), joka toimii Lapin yliopistossa vierailevana tutkijana. Barometrit toistuvat joka toinen vuosi ja tutkimukset kokoavat tietoa suomalaisista elävän musiikin yleisöistä. Tiedon avulla seurataan yleisön musiikki- ja tapahtumamieltymysten muutosta vuosien kuluessa. Festivaalibarometriin vastasi yli 18 000 kävijää ja keikka- ja konserttikyselyyn yli 2 300 kävijää.

Myös Taideyliopiston Sibelius-Akatemian julkaisusarjassa on julkaistu tutkimusraportti kyselyistä: https://taju.uniarts.fi/handle/10024/7878

Lisätiedot ja haastattelut:
Susanna Hulkkonen
LiveFIN ry, viestintäpäällikkö
susanna.hulkkonen@livefin.fi
+358 50 9116570

Lisätiedot yleisökyselyistä:
Maarit Kinnunen, tutkija
maarkinn@ulapland.fi
+358 50 5779153