LiveFIN kehittää ruostinkielistä viestintää ja toivottaa ruotsinkieliset toimijat mukaan valtakunnalliseen verkostoon

LiveFIN ry on valtakunnallinen toimija ja etujärjestö, joka haluaa huomioida toiminnassaan värikkään ja moninaisen Suomalaisen kulttuurin. Kokonaisuuteen kuuluu vahvasti myös rikas suomenruotsalainen kulttuuri ja identiteetti, jolla on sija elävän musiikin alalla ja tapahtumissa. On tärkeä huomioida ja tunnistaa erilaisten toimijoiden erityispiirteitä ja tarpeita. Tarpeet huomioiden voimme turvata laadukkaan ja moniarvoisen elävän musiikin alan.

 

Kehitämme ruotsinkielistä viestintää, jotta toimintamme tavoittaa mahdollisimman hyvin myös ruotsinkieliset toimijat. Kehitysprojektissa mukana oppimassa aloitti tänään aktiivinen ja tarmokas kulttuurituottajaopiskelija Cara Feodoroff. Yhteistyössä Caran kanssa kartoitamme Suomen ruotsinkielistä toimijakenttää, työstämme ruotsinkielistä materiaalia ja tuomme verkostoa yhteen.

 

Vänta bara, ni kommer nog att hörä om oss!

 

Cara:

”Jag heter Cara Feodoroff och jag är en 20 årig första årets kulturproducentskapsstuderande på Arcada. Under praktiken kommer jag att hjälpa Salla och bygga upp LiveFIN till en mera tillgänglig organisation som även kommer att täcka den svenskspråkiga livemusik branschen i Finland. Med iver väntar jag på vårt kommande arbete, jag är säker på att jag kommer lära mig en massa dyrbara kunskaper som jag kommer att ha hjälp av under framtida arbetsmöjligheter. Själv sökte jag till LiveFIN då det låter som ett intressant projekt och då musik är något som är viktigt i mitt liv. Förväntar mig en sommar full av nya lärande erfarenheter samt att jag får en inblick i livemusikens värld. Hoppas vi ses under sommaren!”