LiveFIN kritisoi koronarajoitusten perusteita – päätöksenteon tulee perustua läpinäkyvään tietoon

LiveFIN vastaa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen viikonloppuna esittämään näkemykseen THL:n riskipotentiaalin arviointitaulukon käyttökelpoisuudesta. Ministeri Kurvinen mainitsee nimeltä LiveFINin jäsenistöstä Helsingin Tavastian ja Tampereen Pakkahuoneen, jotka ovat saaneet kiitosta hyvistä järjestelyistään kautta koko koronakriisin.

Kuva: Shutterstock

LiveFIN ja useat muut musiikkialan järjestöt esittivät viime viikolla toimenpidevaatimuksen musiikkitapahtumien rajoitusten purkamiseksi. Suomen hallitus vastasi vaatimukseen vetoamalla kiisteltyyn Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen riskipotentiaalin arviointitaulukkoon. Hallituksen päätös rajoitusten purkamisesta mukailee edelleen tuota taulukkoa, vaikka laajalti on todettu, että alun perinkin kiistanalaista analyysia ei ole päivitetty vastaamaan nykyistä omikron-muunnoksen aiheuttamaa tilannekuvaa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen puolusti viikonloppuna MTV:n Uutisextrassa hallituksen linjaa ja sen taustalla vaikuttavaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen taulukkoa, jonka ministeri vakuutti perustuvan vankkaan asiantuntijatietoon. Kuitenkaan THL tai vaikkapa opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole tuonut taulukon taustoja julkisuuteen tai elävän musiikin toimijoiden nähtäville. THL on kuitenkin tuonut esille sen, että taulukon taustoista ei ole olemassa muistiota, josta sen tietopohja ja tausta-aineistot kävisivät tarkemmin ilmi.

”Livesektorin näkökulmasta THL:n taulukko vaikuttaisi perustuvan vain tietynlaisten kulttuuritapahtumien ja – instituutioiden erityispiirteiden tunnistamiseen. Siitä käy huolestuttavalla tavalla ilmi, että elävän musiikin ja musiikin vapaan kentän toimintaa ei vieläkään yhteiskunnassamme tunnusteta elinkeinoksi, jonka toimintaedellytykset tulisi taata. Vielä huolestuttavampaa on se, että alaa ei tunnista edes kulttuuriministerimme”, toteaa LiveFINin toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen.

LiveFIN on vaatinut taulukon tausta-aineiston julkituomista ja alaan kohdistuvien rajoitusten purkamista. Rajoitustoimien tulee olla ainoastaan välttämättömiä ja niiden tulee perustua aukottomaan näyttöön.

Myös Helsingin Tavastialla kyseenalaistetaan taulukon käyttö ja sen juridinen pitävyys.

”Ministeri Kurvinen mainitsee itsekin, että kulkutaudin hillitsemisessä päätökset pitää pohjata tutkittuun tieteelliseen tietoon eikä mututuntumaan. Jännityksellä odotamme tämän THL:n taulukon taustojen julkituomista”, sanoo Tavastian ohjelmavastaava Mikko Merimaa.

Tampereella sijaitseva Tullikamarin Klubi ja Pakkahuone ovat kautta koko koronakriisin, aina rajoitusten niin mahdollistaessa järjestäneet keikkoja ammattitaitoisesti ja yleisön hyvinvoinnin huomioiden.

”Olemme ylipäänsä saaneet paljon hyvää palautetta asiakkailta siitä, kuinka huolellisesti järjestelyt on toteutettu. Asiakkaat ovat kertoneet, että verrattuna moneen muuhun julkiseen tilaan Pakkahuoneelle on voinut tulla turvallisin mielin”, kertoo Tullikamarin ohjelmapäällikkö Janne Laurila.

LiveFIN vaatii, että THL:n taulukkoa ei enää tule käyttää päätöksenteon tai rajoitusten perusteena. Riskiarvioiden on perustuttava tutkittuun tietoon ja läpinäkyvään dataan. 

”Toimenpiteiden tulee perustua näyttöön, eikä näytösluontoisuuteen”, vaatii Lahtinen.