Musiikki ei ole melua! Parempaa kaupunkipolitiikkaa elävän musiikin näkökulmasta.

Euroopan elävän musiikin yhdistysten verkosto Live DMA on julkaissut yhteistyössä elävän musiikin toimijoiden kanssa laaditun lausunnon melulainsäädäntöön ja parempaan kaupunkipolitiikkaan liittyen, missä asiaa tarkastellaan elävän musiikin näkökulmasta.

Kaiken tulevan meluhaittasääntelyn tulee turvata kulttuurinen oikeus elävään musiikkiin ja taiteelliseen vapauteen.

Musiikki, sisältäen kaikki sen alalajit, muodostaa suuren osan kulttuuriamme ja täten ihmisoikeuksia. Live DMA toteaa yksiselitteisesti, että musiikki ei ole melua.

Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisi lokakuussa 2018 raportin ”Ympäristömeluohjeistuksia Euroopan alueelle” Euroopan alueen jäsenvaltioiden pyydettyä sitä viidennessä ympäristöön ja terveyteen liittyvässä ministerikonferenssissa (Parma, Italia, 2010). Raportti ylitti toimeksiantopyyntönsä (liikennemelulähteet, henkilökohtaiset sähkölaitteet, lelut ja tuuliturbiinit) ja tutki myös käsitettä ”Vapaa-ajan melu”, johon WHO liitti ”yökerhot… konsertit ja elävän musiikin tapahtumapaikat.” Väitämme, että musiikin kategorisoiminen meluksi näin on väärin.


Tustustu Live DMA:n lausuntoon oheisesta linkistä:

http://www.livefin.fi/wp-content/uploads/2019/10/WHITE-PAPER_MUSIC-IS-NOT-NOISE_SUOMI_FINNISH.pdf

Svensk översättning kommer snart!