Pääkaupunkiseudun koronarajoitukset eriarvoistavat elävän musiikin alaa

Pääkaupunkiseudun epäyhdenmukaiset rajoitukset syventävät elävän musiikin tapahtumajärjestäjien ahdinkoa entisestään. Yleisötilaisuuksien ja ravintolatoiminnan säätelyn eritahtisuus ei voi jatkua. Pääkaupunkiseudulla tehtyä arviointivirhettä ei saa toistaa muualla maakunnissa, vaikka koronatilanne kiristyisikin.

Tänään pääkaupunkiseudulla voimaan tulleet koronarajoitukset eriarvoistavat elävän musiikin tapahtumajärjestäjiä. Rajoitusten myötä kiellettiin yleisötilaisuudet ja mm. elävän musiikin tapahtumat klubeissa ja ravintoiloissa. Ravintolatoimintaan uudet rajoitukset eivät kuitenkaan ulottuneet. Sekavassa tilanteessa osa elävän muusikin tapahtumajärjestäjistä joutui suoraan peruuttamaan tapahtumansa ja osa odottelee edelleen valtioneuvoston päätöstä ravintoloiden rajoituksista, silllä monen elinkeinotoiminta on luokiteltu ensisijaisesti ravintolatoiminnaksi aktiivisesta elävän musiikin tarjonnasta huolimatta.

Yleisötilaisuuksien ja ravintolatoiminnan säätelyn eritahtisuus eriarvoistavat elinkeinoharjoittajia. Yleisötilaisuuksen ja ravintolatoiminnan rajoitukset kuitenkin koskettavat kummaltakin osin valtaosaa elävän musiikin tapahtumajärjestäjistä. Eritahtisuus myös aiheuttaa epäjohdonmukaisuutta lain ja rajoitusten tulkinnassa. Ravintolatoimintaa ja tapahtumajärjestämistä koskevat rajoitukset eivät voi oleellisesti poiketa toisistaan – miksi kokoontuminen ravintolaan näyttäytyy turvallisemmalta, kuin kokoontuminen esimerkisi elävän musiikin tapahtumiin, klubeille ja konserttisaleihin?

Elävän musiikin tapahtumajärjestäjät noudattavat ja ovat myös oma-aloitteisesti luoneet useita tartuntariskiä minimoivia käytänteitä. Elävän musiikin tapahtumia järjestetään vastuullisesti ja terveysturvallisuuden ehdoilla. Pääkaupunkiseudulle asetettu kielto ajaa ihmiset ja kokoontumiset turvallisista tapahtumista valvomattomiin olosuhteisiin ja kohdistaa näin ollen rajoituksia tehottomasti sinne, missä niiden on vaikea uskoa toimivan toivotulla tavalla.

Rajoitukset osuvat rytmimusiikin klubien ja konserttisalien kiireisempään ja liikevaihdon kannalta keskeisempään sesonkiin. Pääkaupunkiseudun rajoitusten vaikutus alueen toimijoiden liikevaihtoon ja jo ennestään haastavaan tilanteeseen on merkittävä. Koronaepidemian leviämisvaiheen vuoksi toimintansa tilapäisesti lopettaneita elävän musiikin tapahtumajärjestäjiä tulee tukea taloudellisesti. Ala kaipaa tukimuotoa, joka mahdollistaa työpaikkojen säilyttämisen ja toiminnan eloonjäämisen tilanteessa, jossa rajoitusten vuoksi edes etäisesti normaalia muistuttavan liiketoiminnan harjoittaminen ei ole mahdollista.

Yleisötilaisuuksien ja ravintolatoiminnan säätelyn eritahtisuus ei voi jatkua. Pääkaupunkiseudulla tehtyä arviointivirhettä ei saa toistaa muualla maakunnissa, vaikka koronatilanne kiristyisikin. LiveFIN ry vaatii yhtenäistä ja yhdenvertaista kohtelua elinkeinoharjoittajille niin ravintola-alalla kuin elävän musiikin parissa.