PYSTYVÄTKÖ ROCK-KLUBIT VÄISTÄMÄÄN TANSSILAVOJEN KOHTALON

Nuorten osallistuminen live-keikoille on laskenut vuosikymmenessä reilusti. Osaltaan ilmiötä selittää ravintolamyynnin merkityksen kasvu live-alan tulorakenteen osana, mikä on johtanut siihen, että monet klubit ovat joutuneet sulkemaan ovensa alaikäisiltä. LiveFIN ry polkaisi käyntiin Juurista latvoille -hankkeen, joka tähtää elävän musiikin alan jatkuvuuden ja musiikin moninaisuuden turvaamiseen yhteistyössä nuorten ja toimialan kanssa.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Suomen elävän musiikin klubit ovat heränneet siihen, että nuorten osuus keikkayleisöstä on ollut laskussa. Monipuolista populaarimusiikin kenttää ylläpitävät klubit ovat toimineet koko historiansa ajan ilman julkista tukea markkinatalouden ehdoilla. Kasvava osa elävän musiikin tapahtuma-alan alati nousevista kuluista katetaan ravintolamyynnillä, mikä on sulkenut monen keikkapaikan ovet alaikäisiltä. 

Alaikäiset nuoret suuntaavat festivaaleille ja suurkonsertteihin, joihin heillä on pääsy. Huolena ei niinkään ole musiikin kulutuksen väheneminen vaan sen keskittyminen TOP-artistien ympärille samaan aikaan kun paikalliset ja marginaaliset ilmenemismuodot menettävät tilaa. Ilmiö ei uhkaa yksinään elävän musiikin toimialaa vaan musiikin moninaisuutta. 

Suomen musiikkitapahtumien etujärjestö LiveFIN ry on aloittanut hankkeen, joka tutkii diginatiivin nuorison elävään musiikkiin osallistumista sekä luo alalle uusia toimintamalleja yhdessä alan toimijoiden ja nuorten kanssa. Tavoitteena on turvata elävän musiikkikulttuurin jatkuvuus ja ylläpitää musiikin monimuotoisuutta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Taideyliopiston Sibelius-akatemian, Nuorten Akatemian sekä De Ungas Musikförbund i Svenskfinland:in kanssa. 

Lisätietoja:
www.juuristalatvoille.fi