Databank

Här hittar du länkar till källor, som till exempel undersökningar, artiklar samt andra publikationer. Du kan även hitta tips om olika finansierings kanaler.

Undersökningar och information

Kulturpolitik

Undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitik-strategi år 2025
Främjande av festivaler samt evenemang i statens kulturpolitik
Den första fasen av det förnyade finansieringssystemet för museer och scenkonst.
Avhandlingar och finansieringens principer.

Musikbranschen & kreativa sektorn

Musikbranschens ekonomi och export i Finland år 2016
Creative Finland – publikationer

Festivaler

Europeiska festival strategier samt biståndsprogram
Publikmängd på festivaler under år 2017
Festivals och evenemangsklusters artimetisk områdsmodell
Branschbarometer 2017. Festivalernas nuläge samt framtiden ifrån festival organisatörens synvinkel
Festivalernas Finland 2016
Segmentation of music festival attendees

Spel-lokaler

NU ÄR DET DAGS FÖR DEN FRIA SEKTORN INOM MUSIKEN!
Ett nationellt klubb- och områdes brett projekt
VAKAs slutrapport

Finlands rock-klubbars förenings rf förteckningar år 2014 – En inblick i livemusik branschens fria sektor; Rock-klubbarnas synvinkel

Musikevenemangs områdspåverkan

Helsinki Festival Forum – En festivalundersökning

Säkerhet

Säkerhetsåtgärder för evenemangsarrangörer – Tukes

Övrigt

Rockdata
Pirfest rf:s undersökningar
Arts Equal – projektet

Internationellt

The Survey – Facts & figures of music venues in Europe
Synchblog provide insight into the world of sync licensing and the music business in general.

Finansierings kanaler

Varje evenemangs och arrangörers finansiering består av olika inkomstkällor som t.ex. bidrag, stipendier, biljettförsäljning samt ett företagssamarbete. Nedanför hittar du idéer och information om varifrån du kan söka bidrag.

Undervisnings- och kulturministeriets bidrag
Centret för konstfrämjande (TAIKE)
Delegationen för stiftelser och fonder
Musiikin edistämissäätiö (Stiftelsen för musikens främjande)
Regionförvaltningsverket
Närings-, trafiks- och miljöcentralen
Kommunerna
Arbets- och näringsministeriet
Städernas kulturtjänster