Förening

LiveFIN rf är Finlands musikevenemangs nätverk och intressegrupp som jobbar för populärmusiksevenemang och för arrangörernas förmåner. Till verksamheten hör spel-lokaler, festivaler, gig- och konsertarrangörer samt andra verkställare inom livemusik branschen.

Närvarande i LiveFIN ry:s verksamhet är tre huvudsektorer: spel-lokaler, festivaler och konsertarrangörer. Dessa sektorer har en mycket gemensamt men varje sektor har även egna speciella drag. Därför tar LiveFIN i beaktan samarbetet mellan dessa sektorer och förbättrar den interna kommunikationen.

Till LiveFIN ry:s uppgifter hör att:

  • Skapa ett samhälleligt nätverk för branschens arrangörer
  • Förbättra branschens interna diskussion och samarbete
  • Erbjuda internationella möjligheter för nätverk
  • Jobba på kommunikationen från bransch till bransch
  • Samla in information och statistik
  • Utveckla branschen
  • Anordna möten och utbildningstillfällen
  • Lyfta fram branschen till den kulturpolitiska diskussionen
  • Anordna bättre möjligheter för verksamhet på branschen

Vision

En stark, livfull och färggrann bransch för livemusik som möjliggör verksamhet för olika arrangörer.

→ En länk till föreningens regler. Reglerna hittas i mappen.
7 LiveFIN ry – regler