Verksamhet

Information om representationer, projekt och föreningens andra konkreta verksamheter.

Representationer

LiveFIN är en medlem eller är representerad i följande verksamheter.

Finlands musikråd

Finlands musikråd (Finnish Music Council) är en förening som nästan helt och hållet täcker den finska musikbranschen med sin verksamhet. Dess medlemsorganisationer är verksamma inom musiken på en professionell och amatörnivå. De jobbar även med musikutbildningar. FCM:s mål är att sammanhålla de finska musik föreningarna.
http://musiccouncil.fi/

 

Live DMA

Live DMA fungerar som ett nätverk och en huvudorganisation för musik lokaler och festivaler runtom i Europa. Organisationen är finansierad av EU kommissionen. Live DMA lyfter upp populärmusiken i den kreativa branschen samt förbättrar verksamhetens möjligheter inom Europa men också på en lokal nivå. Dessutom ä Live DMA med i lagstiftningen och sammansvetsar branschens arrangörer.
https://www.live-dma.eu/

 

Arkadia-förbundet

Arkadia-förbundets uppgift är att skapa bättre förutsättningar för kommunikationen mellan riksdagsledamöter och kulturbranschens representanter samt främja Finlands kulturomständigheter och kulturpolitiska diskussioner.
https://www.facebook.com/arkadiaseura/

Projekt

En jämlik musikbransch

De finska musikbranschens arbetare har samlat sex avhandlingar som främjar jämlikheten och mångsidigheten inom branschen. Med dessa avhandlingar försöker man utveckla branschens fungerande och enande framtid. Alla företag och organisationer är bundna till att göra en jämlikhetsplan och att följa planen under arbetets gång. Alla de parter som skrivit under lovar sig att främja jämlikheten och mångsidigheten i marknadsföringen, rekryteringen,förvaltningen, i ledningen samt i det kreativa beslutsfattandet.
https://www.yhdenvertainenmusiikkiala.com/

 

Open Club Day
http://openclubday.com/

 

Svensk kommunikationsnätverk

Under året 2018 kommer LiveFIN ry att genomföra ett projekt som strävar efter att förbättra och öka medvetandet av LiveFIN och av den svenskspråkiga livemusik branschen i Finland. Målet är att öka samarbete och att skapa nya kontakter mellan olika arrangörer och områden. Detta projekt understöds av Svenska Kulturfonden.

 

Bassoradion Nost€

Bassoradio delar en del av deras reklamintäkter för att främja den finska kulturen. Med NOST€ kan man söka finansiering och kultursponsring för den kreativa branschen. LiveFIN är med och för fram Nost€s budskap i livemusik branschen.
http://www.basso.fi/noste/