Tietopankki

Linkkejä tiedon lähteille, kuten LiveFIN ry:n tuottamiin tutkimuksiin, artikkeleihin ja muihin julkaisuihin.

Tietopankki

Tutkimuksia ja tietoa

Elävän musiikin vapaan kentän toimialatutkimukset

Toimialatutkimus 2022
Toimialatutkimus 2021
Venueiden toimialatutkimus 2020 ja koronan vaikutus elävän musiikin alaan – LiveFIN ry
Festivaalien toimialatutkimus 2019 – tiedote 7.9.2020
Elävän musiikin yksityissektorin tunnuslukuja 2019 – LiveFIN ry
Elävän musiikin toimialabarometri 2019 – LiveFIN ry
Venueiden toimialatutkimus 2019 – tiedote 30.7.2020
Elävän musiikin toimialan tiedonkeruun ja tilastoinnin tilannekartoitus
Toimialabarometri 2017 Festivaalien nykytilanne ja tulevaisuus festivaalijärjestäjien näkökulmasta
Festivaalien käyntimäärät 2017
Tapahtuma- ja festivaaliklusterin laskennallinen aluevaikutusmalli

Festivaali- ja venuebarometrit eri yleisökyselyt

Festivaali- ja venuebarometri 2020
Festivaalibarometri 2020 – tiedote 11.12.2020
Venuebarometri 2020 – tiedote 17.12.2020
Festivaalibarometri 2018

Kulttuuripolitiikka

LiveFIN ryn tavoitteet kulttuuripoliittiseen selontekoon
LiveFIN ry:n hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2023-2027
Musiikki ei ole melua. Live DMA white paper 2019.
Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025
Festivaalien ja tapahtumien edistäminen valtion kulttuuripolitiikassa
Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmän uudistustyön ensimmäinen vaihe: Teesit ja rahoituksen periaatteet.
Suomen musiikkipoliittinen ohjelma (Finnish Music Council)
Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus (VOS)

Hankkeet

Elämää kulttuurin juurista latvoille -nuorisohanke: verkkosivut

Co-operation of small music venues -hankkeen loppuraportti (2022)

Livealan muut linkit

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehankeVAKAn loppuraportti
Suomen rock-klubien liitto ry:n tunnuslukuja 2014 – Katsaus elävän musiikin vapaaseen kenttään rock-klubien näkökulmasta
Segmentation of music festival attendees
Eurooppalaisia festivaalistrategioita ja -avustusohjelmia

Muu musiikkiala

Suomen musiikkialan kokonaisarvo ja vienti 2018
Helsinki Festival Forum – Festivaalitutkimus
Music Finland – Tietoa ja tutkimuksia suomalaisesta musiikkialasta ja musiikin viennistä
Teosto – Tutkimus

Turvallisuus

Turvallisuusohjeita tapahtumajärjestäjille – Tukes

LiveFIN ry:n tilaamat opinnäytetyöt

Ammatinvalintakysymys? : merkityksellisen työn johtaminen elävän musiikin alalla
Sosiaalinen kestävyys populaarimusiikin yleisötilaisuuksissa
Ylitöitä ja raatamista ihannoivaa työkulttuuria? – Kotimaisten elävän musiikin tapahtumajärjestäjien työhyvinvointi
Mobiilimaksamisen tulevaisuus Suomen musiikkifestivaaleilla
Sukupuoliroolit suomalaisessa klubikulttuurissa
Case: Mahdollisuuksien RFID. : Teknologian uudet ratkaisut tapahtumissa ja tapahtumapaikoilla.

Lausunnot

Lausunto rakentamislain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta – LiveFIN ry 5.3.2024
Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen talousarviosta vuodelle 2023 – LiveFIN ry 3.10.2022
Lausunto Verohallinnon luonnokseen: Esiintyvän taiteilijan verotus kansainvälisissä tilanteissa – Mm. Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry & LiveFIN ry 21.6.2021
Elävän musiikin alan tilannekuva 2022 – LiveFIN ry 14.1.2022
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle: Uudistettu hybridistrategian toimintasuunnitelma – LiveFIN ry 14.9.2021
Toimenpide-ehdotus hallituksen hybridistrategian päivitystyöhön: Elävän musiikin ala ei kestä enää kiristyviä rajoituksia – LiveFIN ry & SOA ry 11.8.2021
Toimenpide-ehdotus koskien hallituksen exit-suunnitelmaa: Musiikki- ja tapahtumaelinkeinoa ei voida rajoittaa muita elinkeinoja tiukemmin – LiveFIN ry 16.4.2021
Lausunto tapahtumatakuusta – LiveFIN ry 7.4.2021
Musiikkitapahtumien tarpeet tulee huomioida yhteiskunnan exit-suunnitelmassa – LiveFIN ry 31.3.2021
Toimenpide-ehdotus opetus- ja kulttuuriministeriöön: Tuen tarve ulottuu koko elävän musiikin ekosysteemiin – LiveFIN ry 18.2.2021
Toimenpide-ehdotus sosiaali- ja terveysministeriöön: Elävä musiikki tarvitsee askelmerkkejä kohti alan avautumista – LiveFIN ry 15.2.2021
Pääkaupunkiseudun koronarajoitukset eriarvoistavat elävän musiikin alaa – LiveFIN ry 23.11.2020
Elävän musiikin alan exit plan – LiveFIN ry 2.11.2020
Yhteen kokoontumisen mahdollisuus on taattava elävän musiikin tapahtuma-alalle ja koko yhteiskunnalle – LiveFIN ry:n toiminnanjohtajan mielipidekirjoitus HS 22.10.2020
Elävän musiikin alan tilannekuva – LiveFIN ry 22.10.2020
Lausunto ravintolarajoituksista – LiveFIN ry 19.10.2020
Tarkennuksia yleisötapahtumien rajoituksiin kesälle 2020 – LiveFIN ry 9.4.2020
Toimenpide-ehdotukset ministeriölle koskien koronaviruksen aiheuttamaa haittaa – LiveFIN ry 6.4.2020

Muut

Jaksakaa vielä – Kulttuuripolitiikkaa korona-ajan Suomessa
Rockdata
Selvitys Helsingin yön potentiaalista 2019

Kansainvälistä

Live DMA: LiveFIN
THE SURVEY: Live music venues & clubs in Europe – FACTS & FIGURESPublication January 2020, based on data 2017 (Live DMA).
EU Cultural policu –> Creative Europe
European Agenda for Music
The Survey – Facts & figures of music venues in Europe
Synchblog provide insight into the world of sync licensing and the music business in general.

Apurahoja ja avustuksia

Opetus- ja kultuuriministeriön avustukset
Taiteen edistamiskeskus (TAIKE)
Säätiöpalvelu
Musiikin edistämissäätiö
Aluehallintovirasto
ELY-keskus
Kunnat
Työ- ja elinkeinoministeriö
Kaupunkien kulttuuripalvelut (Tutustu oman kuntasi kulttuuripalveluihin)