Tietopankki

Linkkejä tiedon lähteille, kuten tutkimuksiin, artikkeleihin ja muihin julkaisuihin. Vinkkejä eri rahoituskanaviin.

Tietopankki

Tutkimuksia ja tietoa

Kulttuuripolitiikka

Musiikki ei ole melua. Live DMA white paper 2019.
Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025

Festivaalien ja tapahtumien edistäminen valtion kulttuuripolitiikassa

Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmän uudistustyön ensimmäinen vaihe: Teesit ja rahoituksen periaatteet.

Suomen musiikkipoliittinen ohjelma (Finnish Music Council)

Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus (VOS)

Festivaalit

Festivaalibarometri 2018.

Eurooppalaisia festivaalistrategioita ja -avustusohjelmia

Festivaalien käyntimäärät 2017

Tapahtuma- ja festivaaliklusterin laskennallinen aluevaikutusmalli

Toimialabarometri 2017 Festivaalien nykytilanne ja tulevaisuus festivaalijärjestäjien näkökulmasta

Segmentation of music festival attendees

Venuet

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehankeVAKAn loppuraportti

Suomen rock-klubien liitto ry:n tunnuslukuja 2014 – Katsaus elävän musiikin vapaaseen kenttään rock-klubien näkökulmasta

Musiikkiala

Elävän musiikin toimialabarometri 2019, LiveFIN ry

Suomen musiikkialan kokonaisarvo ja vienti 2018

Elävän musiikin toimialan tiedonkeruun ja tilastoinnin tilannekartoitus

Helsinki Festival Forum – Festivaalitutkimus

Music Finland – Tietoa ja tutkimuksia suomalaisesta musiikkialasta ja musiikin viennistä

Teosto – Tutkimus

Turvallisuus

Turvallisuusohjeita tapahtumajärjestäjille – Tukes

LiveFIN ry:n tilaamat opinnäytetyöt

Mobiilimaksamisen tulevaisuus Suomen musiikkifestivaaleilla

Sukupuoliroolit suomalaisessa klubikulttuurissa

Case: Mahdollisuuksien RFID. : Teknologian uudet ratkaisut tapahtumissa ja tapahtumapaikoilla.

Muut

Rockdata

Pirfest ry:n tutkimuksia

Arts Equal – hanke

Selvitys Helsingin yön potentiaalista 2019

Kansainvälistä

Live DMA: LiveFIN 

THE SURVEY: Live music venues & clubs in Europe – FACTS & FIGURESPublication January 2020, based on data 2017 (Live DMA).

EU Cultural policu –> Creative Europe

European Agenda for Music

The Survey – Facts & figures of music venues in Europe

Synchblog provide insight into the world of sync licensing and the music business in general.

Rahoituskanavia

Jokaisen tapahtuman ja toimijan rahoitus muodostuu eri tulolähteistä, näitä voivat olla muun muassa avustukset, apurahat, lipunmyynti ja yritysyhteistyö. Tähän alle on koottu ideoita ja tietoa, mistä avustuksia voi hakea.

Opetus- ja kultuuriministeriön avustukset

Taiteen edistamiskeskus (TAIKE)

Säätiöpalvelu

Musiikin edistämissäätiö

Aluehallintovirasto

ELY-keskus

Kunnat

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kaupunkien kulttuuripalvelut (Tutustu oman kuntasi kulttuuripalveluihin)

Puuttuuko listasta linkki?

Ota yhteyttä Sallaan, salla@livefin.fi