Toiminnanjohtajaksi Suomen elävän musiikin tapahtumien verkostoon


LiveFIN ry on Suomen musiikkitapahtumatoimijoiden yhteisö ja edunvalvoja, toiminnan piiriin kuuluu klubeja, festivaaleja ja konserttijärjestäjiä pääsääntöisesti vapaalta kentältä. Järjestö edustaa alaa ja sen toimijoita monipuolisesti ja vaalii monimuotoisuuden jatkuvuutta. LiveFIN kehittää alan toimintaedellytyksiä, vaikuttaa alaan liittyvään päätöksentekoon ja luo dialogia toimijoiden ja sidosryhmien kesken. Toiminnan tavoitteena on osoittaa elävän musiikin tapahtuma-alan kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista merkitystä yhteiskunnassa. LiveFIN toimii valtakunnallisesti ja on verkostoitunut vahvasti myös kansainvälisesti. Yhdistys on ketterä, nuori, joustava toiminnassaan ja pyrkii uudistumaan koko ajan. Lisätietoja toiminnasta www.livefin.fi 

Etsimme

Yhdistykselle toiminnanjohtajaa, jonka vastuulla on yhdistyksen toiminnan suunnittelu, toteutus ja vetovastuu verkostosta. Toimenkuvan ytimessä on vaikuttavuuden tehostaminen, kansainväliset suhteet sekä jäsenpalveluiden kehittäminen. Toiminnanjohtaja vastaa  yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja viestinnällisiin tehtäviin kuuluu mm. uutiskirjeiden kirjoittaminen, kotisivujen päivittäminen ja sosiaalinen media. Lisäksi toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen rahoituspohjan jatkuvuudesta. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja jäsenmaksuin. 

Etsimämme henkilö tarttuu toimeen ja on kiinnostunut elävän musiikin alan kehittämisestä. Toivomme  vankkaa tuntemusta ja kokemusta kulttuurialalta sekä vaikuttamistyöstä. Hakijalla tulee olla valmius esiintyä ja kommentoida julkisesti alaan liittyviä kysymyksiä.Työtä tehdään samassa rytmissä alan toimijoiden kanssa eli myös toimistoajan ulkopuolella.Työ sisältää myös matkustamista niin kotimaassa kuin ulkomailla. Odotamme hakijalta hyvää kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen taitoa. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tarjoamme:

Toiminnanjohtajalle on tarjolla toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 80% työajalla, joka luo joustavuutta työaikoihin ja työn suunnitteluun. Toiminnanjohtaja tekee työtä pääosin itsenäisesti ja itse luomansa aikataulun mukaisesti. Tällä hetkellä yhdistyksellä on määräaikaisia työntekijöitä Juurista Latvoille -hankkeella, ja toiminnanjohtaja toimii hanketyöntekijöiden esihenkilönä. Päätöksenteon tukena toimii yhdistyksen aktiivinen hallitus. Toiminnanjohtajan työtä pystyy tekemään mistä päin Suomea tahansa, mutta helpointa on toimia Etelä-Suomen alueelta. Työ alkaa 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan.


Toivomme hakemuksia ansioluettelon ja palkkatoiveen kera sähköpostitse osoitteeseen rekry@livefin.fi 20.4.2020 mennessä. Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Samppa Rinne, samppa@livefin.fi. Haastattelut järjestetään viikoilla 18 ja 19 tavalla tai toisella.