Uusi EU-tuki on kaivattu kädenojennus alamme kehittämiseen

Euroopan komission on tehnyt ”Music Moves Europe” aloitteen, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää Euroopan musiikkialaa. Tavoitteena on tukea eurooppalaisen musiikin monimuotoisuutta ja saavutettavuutta sekä parantaa sen kilpailukykyä. Tällä hetkellä ”Music Moves Europe” testailee erilaisia tukimuotoja jatkokehitystä varten.

”Music Moves Europe” on tärkeä kädenojennus ja arvontunnustus populaarimusiikkialalle. Pienten musiikkiklubien tekemä työ paikalliskulttuurin elinvoimaisuuden eteen nähdään niin merkittävänä, että niiden toimintaa halutaan tukea Euroopan tasolta. Tämä on hieno läpimurto ja merkki asennemuutoksesta! Ala on ammattimaistunut ja rock-klubien osaaminen sekä kulttuurinen merkitys aletaan pikkuhiljaa tunnistaa. Elävän musiikin klubeille ei historian saatossa ole ollut tarjolla juurikaan julkista tukea toimintojensa kehittämiseen. Se on myös ajanut siihen, ettei kehitykseen välttämättä osata resursoida. On vaikeaa ajatella viiden tai kymmenen vuoden päähän, kun tästäkin kuukaudesta tulee selvitä.

”Music Moves Europe” on tärkeä kädenojennus ja arvontunnustus populaarimusiikkialalle.

Alallamme tukien ja etenkin EU-tason tukien hakemiseen ei olla totuttu. Hakuprosessi tuntuu vaikealta ja resursseja voi olla mahdoton irrottaa. Silti haluaisin rohkaista kaikki toimijoita pohtimaan, miten ja mihin suuntaan alaa kannattaisi kehittää ja millaista hyötyä klubien välisestä yhteistyöstä voisi olla. Ideoiden julkituominen virittää yhteistä innostusta ja avun pyytäminen hakuprosessiin on mahdollista! Alamme tarvitsee uusia ideoita, kauaskantavaa suunnittelua, muutokseen valmistautumista ja yhteistä keskustelua.

Kun tukimuoto herättää kiinnostusta, kielii se myös sen tarpeesta ja tämä viesti olisi tärkeä saada eteenpäin. Alamme muuttuu vääjäämättä ja on todella tarpeen miettiä mitä se tarkoittaa oman toiminnan näkökulmasta kymmenen vuoden päästä. Vaikka omalla kohdalla tuen hakeminen voi olla mahdotonta, niin haastan silti kaikki pohtimaan oman toiminnan kehittämistä seuraavaa viittä vuotta silmällä pitäen.

Henkilökohtaisesti toivon, että kyseinen haku saa aikaan kiinnostusta ja yritystä. Näin saamme yhteisvoimin vietyä viestin alamme tukemisen tärkeydestä eteenpäin. Samalla toivon, ettei ojennettu käsi ole liian kaukana, sillä siihen tarttumiseenkin tarvitaan resursseja. Kukaan ei keksi viisasten kiveä tai uutta huippuideaa yksin, mikä on myös yksi niistä syistä minkä vuoksi alalle on perustettu LiveFIN. Sen suomin resurssein voidaan orastavia ajatuksia ja ideoita jatkojalostaa koko alaa hyödyttäviksi toimenpiteiksi.

-Salla Vallius, LiveFIN ry:n toiminnanjohtaja-

LUE LISÄÄ: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/music-moves-europe