Yhdistys

Tietoa LiveFIN ry:stä ja sen toiminnasta.

Yhdistys

LiveFIN ry on edunvalvontajärjestö, joka edustaa kotimaista elävän musiikin yksityissektoria. LiveFIN ry:n jäsenet ovat klubeja, konserttisaleja, kulttuuritaloja, rytmimusiikkifestivaaleja, musiikkitapahtumien järjestäjiä sekä livemusiikin välittäjäporrasta: ohjelmatoimistoja ja managereja.  Yhdistyksen toimintaa on edunvalvonta, tiedonjako ja –keruu, alan kehittäminen ja sisäisen keskustelun ylläpitäminen sekä kansainvälinen yhteistyö. 

LiveFIN vaikuttaa alaa koskevaan päätöksentekoon, tekee näkyväksi alan yhteiskuntavaikuttavuutta, ylläpitää toimijoiden välistä dialogia sekä kehittää kansainvälistä yhteistyötä.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää elävän musiikin toimijoiden ja musiikin moninaisuutta.

Yhdistys tuo alaa esiin merkityksellisenä kulttuurisena, sosiaalisena ja taloudellisena toimijana sekä työllistäjänä muiden luovan talouden muotojen rinnalla. 

Historiaa

LiveFIN ry:n taustalla on Suomen rock-klubien liitto ry, joka perustettiin 2010. ”Klubiliitto” toimi yli seitsemän vuotta keskittyen elävän musiikin klubien toimintaan ja luoden elävän musiikin alalle kauan kaivattua verkostoa. Mukana yhdistyksessä oli tällöin yli 20 elävän musiikin klubia ympäri Suomen. 

Toiminnan kehittyessä todettiin, että Suomeen tarvitaan elävän musiikin tapahtumia ja erityisesti koko elävän musiikin vapaata kenttää yhteisesti edustava edunvalvoja. LiveFIN ry otti ensiaskeleensa vuonna 2017 Opetus-ja kulttuuriministeriön tuella, jolla palkattiin järjestölle ensimmäinen työntekijä. Klubiliitosta tuli LiveFIN ry maaliskuussa 2018, kun yhdistyksen nimi vaihdettiin ja sen uudet säännöt hyväksyttiin.

Yhdistyksen toiminta on vakiintunut kuluneina vuosina osaksi kotimaista musiikki-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan edunvalvontaa ja suomalaista kulttuuripolitiikkaa. Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti Klubiliiton noin 20 jäsenestä, ja nykyään LiveFIN ry:llä on jo lähes 70 jäsentä kotimaiselta elävän musiikin vapaalta kentältä.

Yhdistyksen tehtävät

  • Vaikuttamistyö ja edunvalvonta – alueellisella, valtakunnallisella, pohjoismaisella ja kansainvälisellä tasolla
  • Tuottaa taustatietoa elävän musiikin vapaasta kentästä kulttuuri- ja elinkeinopoliittisen päätöksenteon tueksi
  • Säännöllinen tutkimustoiminta – toimialatutkimukset, yleisöbarometrit
  • Tutkimushankkeet ja opinnäytetyöt
  • Yhteistyö muiden musiikki-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan organisaatioiden kanssa
  • Alan sisäisen keskustelun ylläpitäminen
  • Julkisen keskustelun ylläpitäminen
  • Alan toimintaedellytysten kehittäminen
  • Kansainvälinen yhteistyö
  • Jäsentoiminta ja koulutus

Hallitus 2024

Samppa Rinne (Kulttuuritehdas Korjaamo, Helsinki) puheenjohtaja
Jonna Paananen (Tanssisali Lutakko, Jyväskylä) varapuheenjohtaja
Marianne Haapoja (Työväen Musiikkitapahtuma)
Panu Hattunen (Kerubi & Ilosaarirock, Joensuu)
Iina Maula (Fullsteam Agency, Helsinki)
Anna Mäkelä (Helsingin tapahtumasäätiö)
Ilona Numminen (Ruisrock, Helsinki/Turku)
Matti Pöllänen (KOKO Lahti Oy, Sibeliustalo)
Ulla Varis (All Day, Helsinki)

Yhteistyö

LiveFIN tekee yhteistyötä merkittävien kulttuuri-, tapahtuma- ja taidealan organisaatioiden kanssa sekä ylläpitää julkista keskustelua. LiveFIN tuo elävän musiikin vapaan kentän näkyviin järjestöjen välisessä keskustelussa ja osallistuu aktiivisesti eri hankkeiden ohjausryhmiin ja keskusteluihin.

LiveFIN jatkaa vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä erilaisten kattojärjestöjen jäsenyyksien kautta sekä kehittää yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. LiveFIN ry toimii aktiivisesti Tapahtumateollisuus ry:n hallituksen jäsenenä ja järjestötyöryhmässä. Lisäksi LiveFIN osallistuu aktiivisesti Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n toimintaan tuoden kulttuurin edunvalvontaan elävän musiikin vapaan kentän näkökulmia. LiveFIN jatkaa aktiivista yhteydenpitoa musiikkialan toimijoiden työryhmään, joka tekee yhteistyötä tutkimuksen, tiedonkeruun ja elinkeinopoliittisen vaikuttamistyön saralla. Suomen Ohjelmatoimistot & Agentit ja LiveFIN ry jatkavat jo läheiseksi muodostunutta yhteistyötä esimerkiksi järjestöjen jäsenistöjen yhteisten tapaamisten kautta.

LiveFIN on Euroopan laajuisen elävän musiikin edunvalvontajärjestöjen verkoston Live DMA:n aktiivinen jäsen. Live DMA edustaa 17 Euroopan maata ja yli 3 800 musiikkitapahtumajärjestäjää. Osallistumalla kansainväliseen keskusteluun ja alan kehittämistyöhön LiveFIN tuo tietoa ja uusia käytänteitä alalta myös Suomeen ja toisaalta LiveFINin tekemää työtä voidaan jalkauttaa kansainvälisesti. Live DMA:n tarjoaman verkoston avulla LiveFIN pystyy tarjoilemaan myös omille jäsenilleen tietoa esimerkiksi kansainvälisistä hankkeista, projekteista ja rahoitusmahdollisuuksista.

Yhdistyksen dokumentteja

LiveFIN ry:n säännöt

LiveFIN ry:n eettiset ohjeet

Toimintasuunnitelma 2023

Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelma 2021

Toimintakertomus 2020

Toimintasuunnitelma 2020

Toimintakertomus 2019

Toimintasuunnitelma_2019

Toimintakertomus 2018

Toimintasuunnitelma 2018

Logot.zip